Het CDA wil dat er een fiscale ombudsman komt. Een expert op het gebied van Belastingzaken om mensen beter bij te staan bij het aanvragen van uitstel van betaling en bij het aanvragen van toeslagen en voor ondernemers met belastingvraagstukken. Mensen raken verstrikt in het web van toeslagen en daar moeten we hen meer bij gaan helpen.

CDA-Tweede Kamerlid Evert Jan Slootweg: β€˜De enorme ingewikkeldheid van ons systeem weerhoudt mensen gebruik te maken van toeslagen waar ze recht op hebben. Tegelijkertijd kennen we allemaal de afschrikwekkende verhalen zoals bij de toeslagenaffaire en hoge naheffingen. Daarom moet er een ombudsman komen voor belastingzaken. Iemand die opkomt voor de rechten van de belastingbetalers en hen bijstaat.’

De nationale ombudsman heeft een speciale ombudsman voor zaken rond veteranen en voor kinderen. Het wordt tijd dat er ook een ombudsman komt voor fiscale zaken. Het CDA wil dat het kabinet samen met de nationale ombudsman hier werk van gaat maken en gaat kijken wat de mogelijkheden zijn om dat te realiseren. 

β€˜Dit kan op korte termijn een eerste stap zijn in het herwinnen van vertrouwen in onze instituties. En het doet recht aan de gevoelens van mensen die verstrik raken in het web van toeslagen. Zij kunnen nu eigenlijk nergens terecht voor goede inhoudelijke hulp en krijgen bij de belastingdienst weinig gehoor,’ aldus Slootweg.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.