17 januari 2014

CDA presenteert plannen om MKB te stimuleren

Het CDA komt vandaag met een aantal gerichte maatregelen om het MKB (Midden- en Kleinbedrijf) te stimuleren. Het MKB vormt de ruggengraat van onze economie, maar heeft het momenteel heel zwaar. Daarom wil het CDA de winstbelasting voor kleinere bedrijven halveren, van 20% naar 10%. De plicht voor werkgevers om zieke werknemers twee jaar door te betalen, moet terug worden gebracht naar één jaar. Ook willen wij dat startende ondernemers met maximaal drie werknemers drie jaar lang een korting op de werkgeverslasten krijgen. Daardoor wordt het voor succesvolle ZZP-ers makkelijker om de stap te maken naar een onderneming met personeel. 

Wie ondernemer is, verdient beter
Onder een MKB-onderneming verstaat het CDA een onderneming met 50 werknemers of minder. Het zijn juist deze ondernemingen die de zwaarste klappen van de crisis hebben opgevangen. Het MKB is goed voor 60% van de werkgelegenheid in Nederland. Daarmee is het MKB de motor van onze economie en het cement van de lokale samenleving. Slechts 32% van de Nederlandse bedrijven die het afgelopen jaar een lening aanvroegen kregen deze echter toegekend. Dit is het laagste percentage in de Eurozone! Inmiddels is 1 op de 10 personen van de mensen die werken zzp’er. Maar zzp’ers krijgen amper de mogelijkheid om door te groeien naar een onderneming met personeel. Ook dit willen we met onze voorstellen stimuleren. 

Gedurfde maatregelen nodig
Het CDA wil deze negatieve spiraal doorbreken. Dat vraagt om meer gedurfde, ook ongebruikelijke maatregelen. Want het MKB moet lucht krijgen voor groei, ruimte voor vertrouwen en zekerheid voor nieuwe banen en nieuwe bedrijvigheid. 

Zeven principes
De voorstellen van het CDA maken deel uit van de zeven principes die Sybrand Buma vorig jaar presenteerde. Aan de hand van deze 7 principes wil het CDA problemen in de maatschappij aan de orde stellen en écht vernieuwende oplossingen bieden. De voorstellen voor het MKB maken deel uit van het principe ‘Een eerlijke economie’. Daarover zeggen wij: “Wij kiezen voor een eerlijke economie waar werken loont en sparen wordt beloond. Waar middeninkomens en gezinnen geen melkkoe zijn. Wij willen een economie waarin kleine ondernemers en familiebedrijven onze absolute prioriteit krijgen.”

In het Financieele Dagblad van vandaag staat een interview met Sybrand Buma over deze plannen. Ook op de site van de NOS licht hij de voorstellen van het CDA toe. Klik hier om dat interview te bekijken.

Op de website van ONL voor Ondernemers staat een reactie op de CDA voorstellen. Klik hier om die reactie te lezen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.