Het langverwachte advies van Johan Remkes over de stikstofplannen van het kabinet is een erkenning van de zorgen en bezwaren van veel boeren en provincies en een tik op de vingers van het kabinet. Dat heeft CDA Tweede Kamerlid Derk Boswijk vandaag gezegd in zijn eerste reactie op het advies-Remkes.

Remkes concludeert dat een snelle aanpak van het stikstofprobleem van groot belang is om te voorkomen dat Nederland op slot gaat. Maar hij adviseert het kabinet een ‘andere en betere weg’ in te slaan dan nu vast te houden aan de eigen plannen. Zo moet het omstreden stikstofkaartje van tafel en wil Remkes de mogelijkheid openhouden om iets meer tijd te nemen als om terechte redenen de doelen in 2030 in de provincie niet haalbaar blijken. Ook stelt het advies dat het gebruik van de KDW niet heilig moet worden verklaard en dat dit criterium op termijn uit de wet kan worden gehaald. In het advies stelt Remkes onomwonden dat een groot aantal plannen van de sectoren moeten worden overgenomen ‘omdat plannen voor een beter werkende en meer gedragen aanpak altijd de voorkeur verdienen’.

Remkes beschrijft ook een diepere kloof die tussen stad en platteland groeit en de zorg dat we in Nederland elkaar steeds minder zijn gaan begrijpen. Mensen zien de laatste school sluiten, het weghalen van bushaltes en het verdwijnen van de laatste pinautomaten.

Boswijk ziet hierin belangrijke aanknopingspunten om uit de huidige impasse te komen. ‘Een succesvolle aanpak van het stikstofprobleem vraagt dat boeren, provincies en het kabinet met elkaar in gesprek moeten blijven. Alleen door samen te werken kunnen we dit probleem oplossen’. Hij gaat Remkes op korte termijn in de Tweede Kamer uitnodigen om zijn advies in een hoorzitting toe te lichten.

Het kabinet komt op 14 oktober met een inhoudelijke reactie op het advies. Partijleider Wopke Hoekstra bedankte Johan Remkes voor zijn belangrijke bijdrage om de ontstane vertrouwenscrisis te doorbreken. Het advies biedt volgens Hoekstra goede aanknopingspunten voor de toekomst van een vitaal platteland en het herstel van de kwetsbare natuur. Ook wees Hoekstra op de terechte zorg van Remkes over de groeiende kloof tussen stad en platteland: ‘We staan samen voor de opdracht deze kloof te overbruggen’.

Volgens CDA-fractievoorzitter Pieter Heerma heeft Remkes ‘de vinger op de zere plek gelegd. Een succesvolle aanpak van het stikstofvraagstuk vraagt om samenwerking, maatwerk en empathie. Daarmee kan het kabinet nu aan de slag’. Ondertussen blijft het CDA zich - in de Tweede Kamer én in het kabinet - inzetten voor een eerlijke boterham voor de landbouwsector, een betere en gezonde toekomst van het platteland en een krachtig herstel van kwetsbare natuurgebieden in ons land.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.