De 12 leden van de CDA fractie in de Eerste Kamer maken deze week ieder een eigen afweging over het initiatiefwetsvoorstel voor een actiefdonorregistratiesysteem, kortweg ADR. Een deel van de fractie zal het wetsvoorstel steunen; een ander deel houdt principiële bezwaren tegen het wetsvoorstel. De stemming over het voorstel is op dinsdag 13 februari.

Voor de CDA fractie in de Eerste Kamer gaat het wetsvoorstel niet over de vraag of je voor of tegen orgaandonatie bent. De mogelijkheden voor orgaandonatie zijn in ons land al lang bij wet geregeld en dat is een goede zaak. In Nederland wachten zo’n 1100 mensen op een transplantatie. Voor deze mensen is het vaak van levensbelang dat het aantal orgaandonoren toeneemt.

Het voorliggende wetsvoorstel wijzigt het huidige opt-in systeem, waarbij mensen zelf aangeven donor te willen zijn, in een opt-out systeem, waarin iedereen als donor staat geregistreerd tenzij iemand zichzelf heeft uitgeschreven. Daarmee raakt het voorstel aan twee belangrijke grondwettelijke rechten: het zelfbeschikkingsrecht over het eigen lichaam én de vrijheid ‘om géén keuze’ te hoeven maken.

In haar bijdrage heeft CDA-senator Maria Martens de belangrijkste afwegingen voor de CDA fractie verwoord. Dit gaat over de vraag of het nieuwe systeem daadwerkelijk leidt tot meer donoren, als ook de vraag of er andere middelen zijn om meer donoren te bereiken. Ook stelde Martens de zorg voor kwetsbare mensen aan de orde, zoals wilsonbekwamen en mensen die niet- of laaggeletterd zijn.

Net als in de Tweede Kamer fractie van het CDA is het wetsvoorstel in de Eerste Kamerfractie een vrije kwestie voor de senatoren. Dat betekent dat ieder lid voor zichzelf de afweging moet maken of zij de inbreuk op de grondrechten legitiem acht voor het mogelijk verkrijgen van meer donoren en registraties.

Klik hier om de volledige inbreng van Maria Martens te lezen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.