16 mei 2013

CDA: Slecht gekozen tekst Havo-examen

Kamerleden Michel Rog en Jaco Geurts hebben vragen gesteld aan de staatssecretaris van OCW over de inhoud van het examen Nederlands voor de Havo dat dit jaar is afgenomen. Voor het onderdeel ‘begrijpend lezen’ werd gebruik gemaakt van een interview uit de Volkskrant met professor Roos Vonk, en de strekking van het artikel was dat vleeseters domme en asociale mensen zijn. Het onderzoek waar professor Vonk haar uitspraken op baseerde was uitgevoerd door haar en professor Stapel, en bleek later gebaseerd op verzonnen onderzoeksmateriaal. De stelling die professor Vonk in het artikel als waarheid verkondigt, bleek dus al eerder nergens op gestoeld.  

Rog en Geurts vinden het op zijn minst onnadenkend van het College voor Examens dat zij deze tekst hebben gebruikt om te presenteren aan jongeren in een ontvankelijke leeftijd. “Op zijn minst had bij deze tekst een vermelding moeten staan dat het onderzoek fake was, en de uitspraken dus nergens op gebaseerd zijn. Op deze manier lijkt het op stemmingmakerij”, zeggen de Kamerleden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.