21 juni 2019

CDA: Stel commissie in voor vinden oplossingen rondom het PAS

Donderdag debatteerde de Tweede Kamer over de uitspraak die de Raad van State vorige maand deed over het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Dit programma wordt gebruikt om stikstof in de Nederlandse natuur terug te dringen, en om natuur en economie met elkaar in balans te brengen. Volgens de Raad van State is dit programma echter juridisch onhoudbaar. Een uitspraak met grote gevolgen, omdat er nu een heleboel activiteiten op slot zitten, zoals vergunningen voor landbouw, nieuwe woningen, infrastructuur, enzovoorts. Het CDA heeft daarom voorgesteld om een commissie in te stellen die naar oplossingen gaat zoeken om de problemen die door deze uitspraak zijn ontstaan zo snel mogelijk op te lossen. 

Het PAS werd als basis gebruikt om toestemming voor activiteiten te krijgen. Vooruitlopend op toekomstige positieve gevolgen van maatregelen voor beschermde natuurgebieden, werd alvast toestemming gegeven voor activiteiten die mogelijk schadelijk zijn voor die gebieden. Dat mag dus niet meer. De natuurkwaliteit in een gebied moet eerst op orde zijn voordat nieuwe projecten tot nieuwe stikstofuitstoot mogen leiden.

CDA-woordvoerder Jaco Geurts: “Het is belangrijk dat we blijven werken aan een goede balans tussen natuur en economie. Maar door deze uitspraak van de Raad van State zit nu de hele boel op slot. Er moet dus snel duidelijkheid komen over hoe het nu verder moet. Vooral voor onze veehouders, die in het kader van het PAS maatregelen genomen hebben om de stikstofuitstoot te reduceren. De ontwikkelingsruimte die hieruit voortkomt, dreigt nu niet meer beschikbaar te komen. Maar ook de gevolgen voor geplande nieuwe woningen, wegen en economische projecten zijn groot.”

Er is inmiddels een groep ambtelijke specialisten bezig met het zoeken naar oplossingsrichtingen. Geurts: “Gezien het enorme belang van een spoedige oplossing, waarbij het geen getouwtrek wordt, denkt het CDA dat het instellen van een commissie of taskforce zoals indertijd de commissie Trojan, beter is toegerust voor het vinden van een integrale oplossing.” Samen met enkele andere partijen heeft Geurts daarom een motie ingediend, waarin hij de regering oproept ‘een commissie in te stellen die op korte termijn adviseert over oplossingsrichtingen voor het PAS en integrale oplossingen voor de lange termijn’. Minister Schouten heeft al aangegeven daartoe bereid te zijn.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.