Het Amsterdams college heeft de bewoners een voorstel gedaan om de erfpacht voor eeuwig af te kopen. Het CDA Kamerlid Erik Ronnes heeft schriftelijke vragen gesteld aan de Ministers voor Wonen en Rijksdienst en Financiën, over de gevolgen van dit voorstel. Het draait met name om wat de gevolgen zijn voor de rijksschatkist, en of de erfpachters een betere bescherming verdienen.

Erik Ronnes: “Als Amsterdam de erfpachters op grote schaal gaat stimuleren om de erfpacht af te kopen, dan wil ik weten wat dat doet met het huishoudboekje van Dijsselbloem. Er zijn dan veranderingen te verwachten rondom de aftrekbaarheid van betaling voor erfpachtcanon, de niet-aftrekbaarheid van de afkoopsom voor de erfpacht en de (beperkte) aftrekbaarheid van rente op een lening ter financiering van de erfpachtafkoopsom.”

Het Amsterdams college is een monopolist op het gebied van erfpacht, constateert Ronnes. Hij vraagt zich af of dat niet extra bescherming van erfpachters noodzakelijk maakt. “Nu vallen de besluiten van het gemeentebestuur niet onder het toezicht van de AFM. Dat is geen ideale situatie, omdat de Amsterdamse plannen veel mensen wel heel fors in de portemonnee raken. Het kan toch niet zo zijn dat die mensen nergens bescherming krijgen.”

Verder wil Ronnes van beide ministers weten of het Amsterdams college ook met hen overlegd heeft over dit voorstel, en wat de resultaten van die besprekingen zijn.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.