07 juni 2016

CDA steunt wetsvoorstel ADR niet

Het CDA wil ook dat er meer orgaandonoren komen en er meer orgaantransplantaties mogelijk worden. Veel mensen staan nog steeds lang en soms tevergeefs op de wachtlijst voor bijvoorbeeld een nieuwe nier, long of lever. Om die reden heeft het CDA het wetsvoorstel tot een actieve donorregistratie (ADR) zeer zorgvuldig en uitgebreid bestudeerd. Om meerdere redenen heeft het CDA echter besloten om het wetsvoorstel niet te steunen.

Het wetsvoorstel is een inbreuk op het recht op de onaantastbaarheid van het lichaam zoals dat in artikel 11 van de Grondwet staat. Daarom heeft de CDA fractie getoetst of het nieuwe wetsvoorstel voldoende overtuigende redenen bevat voor zo’n inbreuk. Er zijn redenen waarom een inbreuk gerechtvaardigd zou zijn:
-              Als een nieuw systeem (ADR) ook echt effectiever is dan het oude systeem, en
-              Als er geen andere, minder vergaande, mogelijkheden zijn.

Tijdens het debat is gebleken dat er op het gebied van de effectiviteit veel onduidelijkheid bestaat. De minister van VWS gaf namens de regering aan dat uit onderzoek niet eenduidig blijkt dat een ander beslissysteem in Nederland zal leiden tot aanzienlijk meer orgaantransplantaties. Zij concludeerde dat het niet helder is of het voorstel veel effectiever is dan het huidige systeem van orgaandonatie. De minister gaf tegelijk aan dat er wel degelijk nog goede andere mogelijkheden zijn. Bijvoorbeeld via innovaties om het aantal succesvolle transplantaties te vergroten. Dan gaat het onder andere om de perfusiekamer in het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG), waardoor organen beter bewaard kunnen worden. Ook kunnen gemeenten verplicht worden om bij de uitgifte van officiële documenten zoals een paspoort ook een donorformulier mee te geven. Verder is er slechts bij 1 op de 6 achttienjarigen in de klas over orgaandonatie gesproken. Voorlichting op scholen leidt tot meer kennis over orgaandonatie, waardoor scholieren een bewustere keuze kunnen maken als hun op hun 18de wordt gevraagd om zich te registeren. Na zo’n voorlichting op school blijken scholieren hier ook thuis, met hun familie, over te praten. Zo verspreidt de kennis over dit onderwerp zich verder. Het CDA heeft de minister tijdens het debat opgeroepen om deze zaken op te pakken en er geld voor vrij te maken.

Daarnaast maakt het CDA zich zorgen over de grote groep mensen in ons land die wilsonbekwaam zijn. Deze mensen zijn niet in staat om zelfstandig de afweging te maken of ze wel of geen orgaandonor willen zijn. Ze kunnen dus als donor geregistreerd staan zonder dat ze bewust de keuze voor een 'ja' hebben kunnen maken. Het debat heeft ook duidelijk gemaakt dat er geen sluitend systeem kan komen om die kwetsbare groepen te beschermen. Wanneer die kwetsbare mensen niet goed begrijpen wat er van hun gevraagd wordt en ze niet reageren op de brieven vanuit de overheid, dan worden zij dus donor. In het huidige systeem van orgaandonatie is dit beter geregeld.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.