26 oktober 2016

CDA: uitbreiding euthanasiewetgeving onnodig

Het CDA kan zich goed vinden in de conclusies van het rapport van de commissie Schnabel en is dan ook geen voorstander van het verruimen van de euthanasiewetgeving. De vraag over een waardig levenseinde houdt terecht veel mensen bezig. Het CDA heeft uiteraard begrip voor iedereen die worstelt met de vragen rondom een waardig levenseinde. Het is lastig, maar ook heel belangrijk om hierover te praten met je naasten, met je familie en goede vrienden. Het feit dat iemand zijn leven als voltooid beschouwt, heeft tenslotte ook ingrijpende gevolgen voor de mensen rondom die persoon. 

Om de politieke discussie hierover zorgvuldig te kunnen voeren is er twee jaar geleden een brede en deskundige commissie benoemd. Die moest adviseren over de vragen rond hulp bij zelfdoding aan mensen die vinden dat hun leven voltooid is, en hun leven daarom willen beëindigen. 

Deze commissie Schnabel heeft een zeer uitgebreid, goed onderbouwd en breed gedragen advies afgeleverd. De commissie constateert dat in de huidige wetgeving rond euthanasie al veel meer mogelijk is dan veel mensen denken. Als er sprake is van meerdere ouderdomsklachten kunnen mensen hun leven al door een arts laten beëindigen.
 

Verruiming brengt zelfs risico’s met zich mee, stelt de commissie. Zo kunnen oude mensen die afhankelijk van zorg worden, of bang zijn om dat te worden, besluiten hun leven te beëindigen om bijvoorbeeld hun kinderen niet tot last te zijn. De commissie ziet dan ook geen enkele noodzaak om vanuit de overheid te regelen dat gezonde ouderen hulp kunnen krijgen bij zelfdoding. Sterker nog, de commissie wijst er op dat de overheid juist het leven dient te beschermen.

Het CDA vindt dat het debat gevoerd zou moeten worden over de waardevolle bijdrage die ouderen aan de samenleving leveren. En over het feit dat ouderen er nog steeds toe doen, dat ze een waardevolle plek in de samenleving verdienen. Daarom heeft het CDA het kabinet met een motie opgeroepen om alleen de adviezen van de commissie Schnabel te volgen en niet met een nieuw wetsvoorstel te komen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.