Zorg moet beschikbaar, betaalbaar & bereikbaar zijn, ook in de regio. Het ziekenhuis in Lelystad verdween, per 1 januari hebben Hoogeveen en Stadskanaal geen spoedeisende hulp meer, de huisartsenpost in Oldenzaal wordt gesloten, de wettelijke aanrijtijd van ambulances wordt op diverse plaatsen zoals Gennep en Tholen niet gehaald. En in Woerden, midden in de Randstad met een verzorgingsgebied van 100.000 inwoners is er na 1700uur geen huisarts.

 Ik ben de eerste om te zeggen dat we moeten innoveren en vernieuwen om ondanks de vergrijzing en daarmee de toenemende zorgvraag de zorg betaalbaar te houden. Want zonder betaalbaarheid geen solidariteit en zonder solidariteit wordt zorg alleen toegankelijk voor mensen met geld en dat willen we als CDA niet. Maar daarbij hoort wel dat je een voorstel degelijk onderbouwt en weet wat de zorgbehoefte is in de regio.  En dat je spreekt over alternatieven zoals de medicijnrobot van gemeente Sluis. En dat je je ideeën bespreekt en overlegt met de mensen die het betreft. Zoals regionale bestuurders en inwoners. Minister Bruins gaat in wetgeving vastleggen dat overleg verplicht is. Hij heeft meerdere keren aangegeven dat hij daar nu al op handhaaft.

En wat gebeurt er? Vorige week kwam het bericht naar buiten dat de directie van Santiz afdelingen wil sluiten van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix in Winterswijk.  Geen onderbouwing, geen alternatief en geen overleg met betrokkenen!  Ik ben daar klaar mee! Tijdens het vragenuurtje vorige week heb ik de minister daarop aangesproken. En deze week hebben we daarom de motie van de SP gesteund dat acute verloskunde en kindergeneeskunde in het SKB moeten blijven.

 Ook ben ik blij dat een Kamermeerderheid deze week vier voorstellen van mij over de acute zorg heeft ondersteund:

·         Dat de minister in gesprek gaat met zorgverzekeraars om in Woerden een pilot te starten voor laagcomplexe acute zorg:  https://rplwoerden.nl/minister-bespreekt-hap-woerden-met-verzekeraar/

·         Dat er geen nieuwe besluiten worden genomen waardoor er huisartsenposten en/of spoedeisende hulpposten verdwijnen zolang er geen regiobeelden over de zorgbehoefte zijn

·         Dat er voor de zorg in Flevoland voor eind 2019 een agenda komt waarin ook de doorlooptijd en financiering van acties duidelijk zijn

·         Samen met PvdA: Dat de minister zoekt naar een oplossing om het idee van een bevalkamer voor Flevoland verder te ontwikkelen. https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/176389/geboortezorg-moet-worden-verbeterd-met-speciaal-centrum

 Zorg, dus ook acute zorg, moet bereikbaar zijn. Ook in de regio!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.