De Politie, douane en Koninklijke Marechaussee zijn los van elkaar in dezelfde vijver aan het vissen om personeel te krijgen. Dat werkt averechts en leidt tot onnodige concurrentie. Het CDA  pleit daarom voor een wervingsplan voor de veiligheidsketen voor de politie, douane en KMar. CDA woordvoerder Chris van Dam: ‘We hebben een enorme opgaven voor ons liggen om nieuwe mensen te werven en op te leiden om de enorme uitloop bij onder andere de politie op te vangen. Daarvoor is meer samenwerking nodig tussen de verschillende diensten maar ook betere aansluiting van de opleidingen. Daarom kom ik met dit voorstel dat ik aan de minister van Justitie en Veiligheid en de minister van Onderwijs aan zal bieden.'

Betere samenwerking tussen wervende organisaties

Op dit moment voert elke organisatie de politie, douane en KMar zelfstandig de werving en selectie uit, daarbij wordt niet of nauwelijks gezamenlijk opgetrokken.
De selectie-trajecten duren lang (soms wel een jaar) en  ‘de jeugd van tegenwoordig’ wil veel sneller weten waar zij aan toe is. Ook is er een zeer strenge selectie, gemiddeld slechts 1 op de 10 kandidaten kan instromen.

Het CDA wil dat de politie, KMar en Douane beter gaan samenwerken, zowel beleidsmatig/strategisch als operationeel in het wervingsproces. Daarbij moeten ze niet ‘ieder voor zich gaan’ maar elkaar helpen in het vinden en werven van geschikte kandidaten.
Ook moeten ze meer leren van elkaar en elkaar helpen in het opleiden en behouden van personeel.  En  moet worden onderzocht hoe de selectietermijn voor deze organisaties aanzienlijk wordt ingekort (tot hooguit 3 maanden), passend bij de verwachtingen die jongeren hier anno 2018 bij hebben.

Betere samenwerking onderwijs

Betere  samenwerking met het MBO kan effectief zijn bij het snel in beeld krijgen van geschikte kandidaten, hier is nog veel te winnen. De MBO’s moeten in ruime mate een voorsprong kunnen nemen in het aanbieden van substantiële onderdelen van de benodigde opleiding.
Het CDA wil daarom dat goede samenwerking tot stand komt met relevante MBO-instellingen in Nederland zodat studenten al tijdens hun studie kennis kunnen maken met de organisatie die het best bij hun profiel past. Daarnaast moeten MBO-opleidingen zo optimaal mogelijk aansluiten op de basisopleidingen van Douane, politie en KMar, dat kan veel beter.

Meer regie nodig

Het komt geregeld voor dat medewerkers van de ene organisatie (bijvoorbeeld op dit moment de KMar) worden weggelokt door een andere organisatie (op dit moment de Douane).  Wij vinden dat dit op een gestructureerde, geplande wijze moet gaan. Alleen dan kan het bijdragen aan behoud van mensen in de veiligheidsketen, maar van enige regie op dit proces is nu geen sprake. Meer regie is dus nodig.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.