In het onderwijs moet meer aandacht voor burgerschap komen. Niet alleen in de vorm van meer kennis over democratie en rechtsstaat, maar juist ook over hoe we op een respectvolle manier omgaan met verschillende opvattingen die er zijn. Leraren moeten daarbij ruim ondersteund worden. Daar heeft CDA-onderwijswoordvoerder Michel Rog deze week voor gepleit tijdens een debat over burgerschap.

Dit debat is bijzonder actueel vanwege de Franse leraar die onlangs werd vermoord door een jihadist. En in Nederland moest vlak daarna een docent onderduiken, omdat hij een spotprent in de klas had hangen die het jihadistisch terrorisme op de hak neemt. Rog noemt het “wrang en onverteerbaar”. Hij maakt zich zorgen over het professionaliseren, opleiden en ondersteunen van leerkrachten die betrokken zijn bij burgerschapsonderwijs. Het CDA wil daarom dat er een expertteam wordt opgericht dat lerarenopleiders kan ondersteunen als het gaat om lessen over burgerschap.
 
Rog constateerde ook dat er vooral sprake is van ‘handelingsverlegenheid’ van docenten als het gaat om onderwerpen waarvan zij voorzien dat het heftige reacties kan oproepen in de klas bij leerlingen, zoals de holocaust of homoseksualiteit. “En leraren krijgen al zoveel op hun bordje. Zij verdienen een betere ondersteuning, zodat kennis wordt overgedragen en er op een respectvolle manier de dialoog kan plaatsvinden over verschillende meningen.”
 
Uit internationaal onderzoek blijkt dat Nederland consequent onderaan bungelt als het gaat om burgerschapskennis. Juist in deze tijden is het heel belangrijk dat onze jongeren meer weten over onze grondrechten, hoe onze parlementaire democratie werkt, wat onze rechtsstaat inhoudt. “Uit onderzoek blijkt dat jongeren die vroeg hiermee in aanraking komen, later vaker geneigd zijn om bijvoorbeeld politiek actief te worden en deel te nemen aan verkiezingen. Maar dan zal de positie van maatschappijleer onvermijdelijk steviger moeten worden verankerd. Dat betekent dat het vak meerjarig, meerdere uren per week moet worden gegeven en aan het einde van de opleiding moet worden geëxamineerd”, aldus Rog.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.