Op de tweede dag van de Algemene Politieke Beschouwingen (APB) heeft CDA fractievoorzitter Pieter Heerma een burgerberaad over vergrijzing voorgesteld. Met een burgerberaad kan de samenleving vooraf meedenken over de maatregelen die we in de toekomst moeten nemen om de gevolgen van de vergrijzing op te vangen. Heerma verwacht dat een burgerberaad veel bruikbare ideeën kan opleveren, maar ook het draagvlak voor veranderingen kan vergroten. Het voorstel voor een burgerberaad is een concrete uitwerking van het pleidooi dat Heerma op de eerste dag van het debat hield voor het teruggeven van zeggenschap en verantwoordelijkheid aan de samenleving.

In een debat met Heerma zei premier Rutte ook toe dat hij op korte termijn met de nieuwe SER voorzitter Kim Putters het gesprek aangaat over de versterking van het poldermodel. Rutte nodigde de wetenschappelijke instituten van de grote partijen uit om hier gezamenlijk over mee te denken.

Westerschelde Tunnel
CDA, CU en SGP dienden gezamenlijk een motie in om de Westerscheldetunnel in 2025 tolvrij te maken. De tunnel is de enige directe verbinding tussen Zeeuws-Vlaanderen en de rest van Nederland. Volgens Heerma is de tunnel de Zeeuwen al jaren een doorn in het oog: ‘Het is niet uit te leggen dat de inwoners van Zeeuws Vlaanderen moeten betalen voor een verbinding met de rest van ons land”.

Steun voor maatschappelijke instellingen
Tot slot heeft het CDA een motie ingediend, waarin het kabinet wordt opgeroepen om maatschappelijke instellingen als buurthuizen en sportverenigingen te compenseren voor de gestegen energieprijzen. Maatschappelijke instellingen vervullen een belangrijke rol in onze samenleving en dienen ondersteund te worden in deze onzekere tijd.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.