05 mei 2019

CDA wil evaluatie WIV vervroegen

CDA-fractievoorzitter Sybrand Buma wil de evaluatie van de Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (WIV) vervroegen. Hij is er niet gerust op dat de veiligheidsdiensten AIVD en MIVD op dit moment voldoende slagkracht hebben om spionage door landen als China en Rusland effectief aan te pakken. Dat zei Buma zondagmorgen in het televisieprogramma WNL op Zondag. 

Deze week meldde de MIVD in haar jaarverslag over 2018 dat Chinese inlichtingendiensten actief militaire inlichtingen vergaren in Nederland. Eerder waarschuwde ook de AIVD over een groeiend risico op economische spionage door China. 

Bij de invoering van de WIV in 2018 heeft het kabinet toegezegd de wet na twee jaar te evalueren. Dat was een van de extra garanties, die het kabinet toezegde nadat een meerderheid van de kiezers in een referendum de wet had afgewezen.  Buma wil dat het kabinet die evaluatie vervroegd om te kijken of de nieuwe regels in de praktijk niet te knellend zijn, waardoor de diensten niet effectief kunnen optreden.  

Buma wil ook dat het kabinet maatregelen neemt om te voorkomen dat Nederlandse landbouwgronden door China worden opgekocht. Door de landbouw aan te merken als vitale sector kan de overheid overname door buitenlandse investeerders voorkomen. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.