Via een noodmaatregel (‘noodknop’) moeten gemeenten een stokje kunnen steken voor extreme huurstijgingen in het middensegment. Daar pleitte het CDA voor, samen met D66, tijdens een debat over de woningmarkt. Het gaat om huren tussen de 700 en 1000 euro.

CDA woordvoerder woningmarkt Erik Ronnes: “Zeker in steden waar de woningmarkt overspannen is, vallen mensen met een middeninkomen nu tussen wal en schip. Maar bijvoorbeeld leraren en agenten, allemaal mensen met een middeninkomen, hebben ook recht op een betaalbaar huis. Ze verdienen nu vaak te veel om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning.”

De schattingen over het tekort aan huizen met een middenhuur lopen uiteen van 60.000 tot 200.000. Gemeenten zouden een aantal jaren achter elkaar de stijging van huurprijzen kunnen beperken. Maar ook kunnen huurwoningen tijdelijk aan de sociale sector worden onttrokken om ze aan middeninkomens aan te bieden.

Ronnes had er eerder al voor gepleit om in de afspraken met provincies en gemeenten de komende drie jaar meer huizen te plannen dan er nodig zijn (130%). In de praktijk blijken veel plannen op papier namelijk vaak niet gehaald te worden, door allerlei procedures, planuitval, vertragingen en gedoe. In de jaren daarna - nadat de markt enigszins is genormaliseerd – kunnen de teugels weer aangetrokken worden. “Het is duidelijk dat gemeenten stevig aan de bak moeten en dat provincies dan moeten helpen en niet blokkeren.” Ronnes vroeg de minister om dit op te pakken, indien nodig de regelgeving aan te passen en hierover in gesprek te gaan met de provincies.

Minister Ollongren gaf aan uit gesprekken met regionale partijen al te hebben vernomen dat wet- en regelgeving soms belemmerend kan werken bij de voorgenomen bouwplannen. Zij is daar inmiddels mee aan de slag gegaan en hoopt de Kamer nog voor de zomer het voorstel te kunnen sturen.

Tot slot noemde Ronnes het een goede zaak dat enorme vooruitgang wordt geboekt bij de hypotheekverlening aan senioren. “Door maatwerk kunnen senioren tegemoet worden gekomen, dat is een goede zaak. Hierdoor kunnen ouderen doorstromen en zitten ze niet gevangen in hun oude hypotheek.”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.