03 maart 2015

CDA wil omgangsregeling voor grootouders en kleinkinderen na een echtscheiding

Een echtscheiding heeft voor gezinnen en hun nabije omgeving ingrijpende gevolgen en kan de familieverhoudingen op scherp stellen. Afgelopen jaren is er veel aandacht uit gegaan naar de problematiek van zogeheten ‘vechtscheidingen’ en de kwetsbare positie die kinderen hierin innemen. Het CDA komt nu met een initiatiefnota, waarin het CDA specifiek aandacht vraagt voor de relatie tussen kinderen en hun grootouders bij echtscheidingen.

Een groot aantal opa's en oma's in Nederland heeft na een echtscheiding niet of nauwelijks meer contact met hun kleinkinderen. Kinderen missen hierdoor het contact met opa's en oma's die vaak tot de scheiding een rol speelden in het leven van hun kleinkinderen. Bijvoorbeeld doordat ze op de kinderen pasten na schooltijd en bij belangrijke momenten in het leven van de kleinkinderen waren, zoals verjaardagen. Deze verzorgende rol van grootouders die abrupt stopt betekent voor hen een groot gemis en leidt bij kinderen tot het wegvallen van belangrijke personen in hun leven.

Tweede Kamerlid Mona Keijzer: “Helaas eindigen ieder jaar zo'n 35.000 huwelijken in een scheiding. Vaak kunnen ouders zelf tot een  regeling komen die ervoor zorgt dat kinderen hun familieleden blijven zien. Helaas zien we ook steeds meer echtscheidingen die door conflicten, ertoe leiden dat kleinkinderen abrupt geen contact meer hebben met hun opa's en oma's.  Het CDA wil met een aanpassingen in het burgerlijk wetboek de relatie tussen grootouders en kleinkinderen van een sterkere juridische basis voorzien, zodat grootouders indien nodig bij de rechter gemakkelijker het verzoek tot een omgangsregeling kunnen doen.”

Peter Oskam, voormalig kinderrechter: “We moeten het voor grootouders makkelijker maken de wens tot omgang met kleinkinderen aan de rechter voor te leggen, wanneer families hier zelf door conflicten tussen de ouders niet uitkomen. Die drempel ligt nu te hoog.”
Uit onderzoek blijkt dat er jaarlijks zo'n 4000 grootouders bijkomen die geen contact meer hebben met hun kleinkind(eren), terwijl ze dat wel graag zouden willen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.