Ten behoeve van het breed offensief tegen de georganiseerde misdaad komen er 400 specialisten bij. Om de aanpak van de georganiseerde ondermijnende criminaliteit te versterken wordt een nieuw Multidisciplinair Interventieteam (MIT) opgestart.

Minister Ferd Grapperhaus heeft dit gisteren aangekondigd. Door extra investeringen van het kabinet kan het MIT uitgroeien naar een (inter)nationaal opererend team. Het MIT richt zich op het blootleggen en duurzaam verstoren van criminele netwerken en hun bedrijfsprocessen.

“Afschuwelijke gebeurtenissen met excessief geweld hebben laten zien dat de georganiseerde ondermijnende criminaliteit nietsontziend is en draait om geldgewin ten koste van alles wat ons lief is. Deze ondermijning van onze democratische rechtsstaat is absoluut onacceptabel. De weg is nog lang, maar met inzet van alle instituties - van politie tot onderwijs – kunnen we dit stoppen. Oprollen, afpakken en voorkomen is onze inzet’’, aldus minister Grapperhaus.

Het MIT opereert in aanvulling op - en in samenwerking met de bestaande diensten, die zich met de aanpak van ondermijning bezighouden. Ook met private partners, zoals banken en logistieke bedrijven, wordt samengewerkt om kwetsbaarheden in de legale economische structuren bloot te leggen en gezamenlijk barrières op te werpen voor misbruik door criminelen.

Bewaken en beveiligen
Het stelsel van Bewaken en beveiligen wordt versterkt met capaciteit en middelen. Lokale bestuurders, rechters, officieren van justitie, advocaten, agenten en journalisten - die in hun werk in dienst staan van de rechtsorde - moeten hun beroep veilig kunnen uitoefenen. Ook kroongetuigen moeten onder veilige omstandigheden hun rol kunnen vervullen. Grapperhaus acht bescherming van al deze personen een voorwaarde voor het functioneren van de rechtstaat.

Preventieve aanpak
In 2020 wordt 15 miljoen uitgetrokken voor de versterking van preventieve aanpak in het breed offensief in de strijd tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit. In acht gemeenten - Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Tilburg, Eindhoven, Arnhem en Zaanstad - worden projecten gestart- om te voorkomen dat kwetsbare jongeren het risico lopen af te glijden in het criminele circuit.

Grapperhaus: “Ondermijning vergiftigt jonge mensen. Kinderen van twaalf, veertien jaar worden erbij gehaald. En met zestien, zeventien kunnen ze er niet meer uit. Daar moeten we iets tegen doen.”

Voor 2021 en 2022 is er respectievelijk 15 en 10 miljoen euro beschikbaar voor verdere versterking van de lokale (en regionale) aanpak. Met dit geld kunnen sociale problemen in steden en buurten worden aangepakt en kan normalisering van drugsgebruik worden tegengegaan. Op die manier wordt de voedingsbodem voor ondermijnende criminaliteit ingeperkt.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.