Regeringspartijen D66 en CDA willen 25.000 nieuwe woningen voor Almere Pampus, een moderne en betaalbare woonwijk voor tenminste 50 duizend mensen. Daarnaast willen de partijen dat er werk wordt gemaakt van de IJmeerverbinding, een metroachtige verbinding die Amsterdam en Almere met elkaar verbindt.

 Bouwen, bouwen, bouwen
D66 en CDA willen zo een vuist maken tegen het extreme te kort aan betaalbare woningen. Almere Pampus moet daarom in de eerst plaats gericht zijn op koopwoningen voor starters en betaalbare huur met de hoogste duurzaamheids- en kwaliteitseisen. De grond van Almere Pampus is al in het bezit van het Rijk. Dat maakt het een aantrekkelijke locatie voor snelle ontwikkeling.  

CDA-fractievoorzitter Pieter Heerma: ”We hebben in Nederland een groot probleem als het gaat om huisvesting. Maar zeker in Amsterdam zien we een schrijnend tekort aan betaalbare woningen voor jong en oud. De prijzen rijzen de pan uit. Almere Pampus kan eraan bijdragen daar verandering in te brengen door meer betaalbare woning te realiseren.”

 Ijmeerverbinding ontwikkelen

De nieuwe ontwikkeling in Almere Pampus kan alleen geloofwaardig van de grond komen als het gebied ook makkelijker bereikbaar wordt vanuit Amsterdam. D66 en CDA willen dat de IJmeerverbinding tussen Amsterdam en Almere verwezenlijkt wordt. Daarbij valt te denken aan een brug of een tunnel.

 Heerma: “Naast betaalbare woningen is goede infrastructuur van groot belang. Zodat mensen snel van huis naar werk en vice versa kunnen. De IJmeerverbinding is daarvoor de beste manier die verbinding te maken tussen Amsterdam en Almere. Met deze verbinding bereik je IJburg slechts in 7 minuten.”  

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.