Het kabinet heeft een nieuw steunpakket voor de Nederlandse economie gepresenteerd om ondernemers, zelfstandigen en werknemers te ondersteunen in de Corona crisis. De bestaande regelingen voor de tegemoetkoming in de loonkosten en de vaste lasten voor MKB’ers en de inkomensondersteuning aan zelfstandigen worden verlengd. Veel van de maatregelen lopen door tot volgend jaar zomer. Ook kunnen ondernemers langer uitstel van belastingen aanvragen. Daarnaast komt het kabinet met aantal nieuwe maatregelen om investeringen te stimuleren en ondernemers te helpen bij de aanpassing van hun bedrijf of de omscholing van werknemers.

CDA fractievoorzitter Pieter Heerma noemt het nieuwe pakket van groot belang voor MKB bedrijven, de economie en het behoud van banen. “Het is heel verstandig dat het kabinet flink investeert in omscholing en het begeleiden van mensen naar een nieuwe baan”. 

Minister van Financiën, Wopke Hoekstra zei bij de presentatie van het pakket dat het kabinet alles op alles zet om ervoor te zorgen dat de economie weer vooruit kan en de effecten van werkeloosheid worden opgevangen. Daarom is het belangrijk dat het pakket ondernemers duidelijkheid biedt voor een langere periode. 

In het pakket wordt extra geld uitgetrokken voor regionale investeringen in innovatieve MKB bedrijven. Ook komt er meer geld voor omscholing en bijscholing van werknemers, die door de crisis hun baan hebben verloren en voor mensen die door de crisis een groter risico lopen op armoede of problematische schulden.  

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.