De komende kabinetsperiode moeten de Nederlandse defensie-uitgaven worden opgekrikt naar het Europese gemiddelde. Ook moet het verbod op misbruik van het militaire uniform strenger worden gehandhaafd. Hiervoor heeft Derk Boswijk deze week gepleit in het begrotingsdebat van defensie.

Uitgaven defensie
Tijdens het debat pleitte Boswijk voor meer uitgaven voor onze Krijgsmacht. Dat geld moet worden gebruikt voor personeel, een hoger loon en materieel. Boswijk tijdens het debat: “Wat het CDA betreft komt er een helder groeipad waarmee de uitgaven voor defensie zo snel mogelijk worden opgetrokken naar de NAVO-norm van 2%. En wat ons betreft wordt in de komende kabinetsperiode tenminste het EU-gemiddelde bereikt”.

Misbruik militaire uniform tegengaan
Vanwege het aanhoudende misbruik van militaire uniformen tijdens (corona-)demonstraties heeft het CDA tijdens het debat een voorstel ingediend waarin het kabinet wordt opgeroepen om het verbod op dit misbruik strenger te gaan handhaven. “Het dragen van een uniform moet je verdienen. Deze demonstranten besmeuren de reputatie van de Krijgsmacht”, aldus Boswijk.

Goedemorgen Nederland
Voorafgaand aan het debat blikte Derk vooruit in de studio bij Goedemorgen Nederland. Zie hier een fragment.

Lees hier zijn hele inbreng.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.