10 januari 2023

Een jaar kabinet: Samen gaan we de grote uitdagingen aan

Precies één jaar geleden namen Karien, Hanke, Vivianne, Hugo, Marnix en ik plaats in het kabinet. Dat moment volgde na een lange - en bij tijden ook moeizame - formatie. 

Regeringsdeelname van het CDA was na de verkiezingen allerminst een gegeven. Het was voor ons cruciaal dat deelname onze visie van een samenleving van ‘minder ik, meer wij’ dichterbij zou brengen. Terugkijkend is het evident dat meeregeren de juiste keuze is én blijft. 

Want sinds het aantreden van het kabinet zijn de uitdagingen waar we samen voor staan niet minder geworden. Integendeel: er woedt na decennia van relatieve vrede een vernietigende oorlog op ons continent, met alle gevolgen van dien. 

Stijgende prijzen, steeds hogere energiekosten en spanningen op internationaal niveau, maar ook hier. De spanningen over stikstof van afgelopen zomer raakte mij in het bijzonder. Nederland staat onder hoogspanning. 

Dat in een welvarend land wanhoop en onzekerheid zo erg om zich heen slaat, toont dat we het in Den Haag beter moeten doen. Alleen samen kunnen we de scheidslijnen in onze samenleving overbruggen en verschillen verbinden. Alleen samen bedwingen we de storm van crises en gaan we uitdagingen aan. 

Tegelijkertijd was 2022 ook een hoopvol jaar. Een jaar waarin we als CDA resultaten bereikten die ons doel van ‘minder ik, meer wij’ dichterbij bracht. Dat is het gevolg van soms ontzettend grote inspanning van Fractie en bewindspersonen. Dat wil ik niet onbenoemd laten.

Bekijk hier het hele overzicht van wat we afgelopen jaar bereikt hebben.

Graag licht ik een aantal van deze resultaten toe:

De Fractie houdt de coalitie vanuit de Tweede Kamer scherp. Om de impasse rondom stikstof te doorbreken kwam Pieter Heerma met het voorstel van een onafhankelijke bemiddelaar. Om de energieprijs te drukken gingen door inzet van de Fractie de kolencentrales tijdelijk weer op volle kracht draaien. En er is sinds dit jaar een verbod op lachgas.

Ook komend jaar blijft de Fractie zich inzetten voor Nederland. Voor verbinding tussen burgers en politiek. Tussen steden en dorpen. Tussen provincie en Den Haag. Voor een toekomst waarin mooie natuur en een fatsoenlijk perspectief voor de boeren hand in hand gaan. 

Het is van cruciaal belang dat we omzien naar elkaar. We moeten voorkomen dat mensen gedurende de koude wintermaanden in de kou komen te zitten. Karien van Gennip en Marnix van Rij hebben zich daarom onvermoeibaar ingezet op het thema bestaanszekerheid om mensen in financiële nood te helpen. Dat resulteerde in een historisch koopkrachtpakket en een energieplafond. 

Te lang heeft het recht van de sterkste bepaald wie waar kon wonen en tegen welke prijs. De huizenmarkt maakt daarom nu plaats voor regie op volkshuisvesting. Doordat Hugo de Jonge samen met provincies de regie terugneemt worden doorgeslagen huurprijzen aangepakt en bouwen we de komende jaren 900.000 woningen.

We leven in een klein land. Ondanks dat we in een klein land leven zijn er grote verschillen tussen de verschillende regio’s. Qua bereikbaarheid maar ook als het gaat om voorzieningen zoals zorg, en toegang tot gemeentelijke loketten en bibliotheken. Die verschillen willen we kleiner maken. Vivianne Heijnen heeft samen met Hugo de Jonge 7,5 miljard euro uitgetrokken om Nederland met meer spoor, fietspaden, ov en wegen in verbinding te brengen. 

We lijken elkaar steeds minder te willen begrijpen en daarom raken oplossingen steeds verder uit het zicht. Schreeuwers en haatzaaiers drukkel een steeds grotere stempel tot het punt dat onze democratie eronder dreigt te lijden. Hanke Bruins Slot stelt zich met verve op als de hoeder van onze democratie. Ze kwam met een wet om in een uiterst geval ondemocratische politieke partijen te verbieden en geeft de samenleving via het uitdaagrecht de kans om taken van de gemeente zelf te doen. 

Als klein land in een onrustige wereld is samenwerking met gelijkgezinden onze sterkste bondgenoot. We zijn én blijven solidair met Oekraïne: Tot hier en niet verder. Dat is de enige garantie voor vrede en veiligheid op ons continent. 

We leven in een onrustig wordende wereld waarin vertrouwde zekerheden steeds minder vanzelfsprekend zijn. Onverminderde inzet voor een veiligere wereld, voor ons en onze kinderen blijft daarom van groot belang. We moeten het samen doen. We investeren fors in onze defensie en steunen Oekraïne op zowel militair als humanitair gebied. Voor vrede en veiligheid daar én hier. Dat is onze dure plicht. Daar zet ik mij iedere dag voor in. 

Met open vizier pakken wij de storm van crises aan. Samen gaan we van crises naar uitdagingen en van uitdagingen naar oplossingen. Ook komend jaar werken we vanuit kabinet en Fractie aan een land van minder ik, meer wij. 

Wopke Hoekstra

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.