30 mei 2023

Eerste Kamerfractie CDA keurt nieuwe pensioenwet goed

De Wet Toekomst Pensioen is aangenomen in de Eerste Kamer. De Eerste Kamerfractie heeft voor de wet gestemd. Ria Oomen: ‘’Het is een goede zaak dat de nieuwe wet is aangenomen. De pensioenwetgeving die er tot nu toe was heeft niet gefunctioneerd. Door de te grote buffers die aangehouden werden, hadden deelnemers en gepensioneerden geen profijt van de grote rendementen die er waren.’’

Solidariteitsfonds

Deelnemers maar met name ook gepensioneerden hebben jarenlang koopkracht moeten inleveren. De nieuwe wet (WTP) geeft meer mogelijkheden voor een waardevastheid van het pensioen. Om de zorgen van gepensioneerden weg te nemen over een mogelijk korten van hun uitkering, is er een solidariteitsfonds om aan te vullen. In het nieuwe systeem kunnen jongeren grotere risico’s nemen, omdat de lange tijd die men voor zich heeft, tot betere rendementen leidt.  

De pensioenpot van 1400 miljard euro wordt verdeeld in aanspraken die alle deelnemers hebben, ook gepensioneerden en slapers. De verdeling van deze pot wordt gecontroleerd door het interne overleg binnen het fonds, het verantwoordigingsorgaan waarin ook gepensioneerden zitten, de Raad van Toezicht, maar ook DNB kijkt toe of er evenwichtig met de belangen van eenieder is omgesprongen.

Oomen: ‘’De CDA fractie had zorgen over de snelheid van de omzetting naar de nieuwe wet, maar ook over de mogelijkheden om in te grijpen wanneer er zaken toch niet goed gaan. De minister heeft niet alleen de datum van omzetting uit de wet gehaald maar zal ook een regeringscontroleur aanstellen die mogelijke onvolkomenheden in kaart brengt zodat de minister kan ingrijpen.’’

Een hiaat in de wet waardoor nabestaanden en wezen bij een overlijden voor pensionering onvoldoende recht hebben op een uitkering wordt opgelost. De CDA fractie heeft een motie ingediend die unaniem gesteund is door de Kamer. De minister heeft toegezegd snel de verbeteringen aan te brengen in de wet.

Een punt van discussie was de positie van de politieke ambtsdragers (APPA). De regering is gevraagd om zo snel mogelijk te komen met een wet waarbij de APPA ook onder de WTP gaat vallen. Oomen: ‘’Er zijn heel veel zorgen en misverstanden. De CDA fractie roept de regering op om zo snel mogelijk te komen met adequate voorlichting.’’

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.