23 mei 2023

Eerste Kamerfractie tevreden met Wet Publieke Gezondheid

“Het ontstaan van een infectieziekte gaat soms razendsnel. Je hebt dan ook duidelijke instrumenten nodig om daadkrachtig te kunnen optreden”, stelde senator Greet Prins tijdens het debat over de eerste wetswijziging van de Wet Publieke Gezondheid. De wet schetst het een kader voor collectieve maatregelen voor de bestrijding van infectieziekten, zoals COVID-19. Wanneer zo’n infectieziekte optreedt is het noodzakelijk om snel maatregelen te kunnen nemen om het virus in te dammen. De CDA-fractie is tevreden met de wet die 23 mei is aangenomen in de Eerste Kamer.

“Inbreuk plegen op onze zo waardevolle grondrechten doe je beslist niet zomaar. Deze wet biedt de wettelijke grondslagen om in geval van een pandemie op een verantwoorde wijze te kunnen ingrijpen om erger te voorkomen. Parlementaire betrokkenheid is daarbij vanzelfsprekend essentieel en staat voor onze fractie niet ter discussie”, aldus Greet Prins.

De CDA-fractie vroeg daarnaast aandacht voor het belang van de werkzaamheden van de GGD, zowel voor de publieke gezondheidszorg als voor de infectieziektebestrijding. De fractie kreeg van de minister de toezegging dat er een visie en een plan van aanpak, inclusief financiële middelen, komen om dit aan te pakken.

De wet wordt in verschillende stappen, in tranches aangepast. Dat is een bewust keuze van de regering. Op deze manier wordt er flexibiliteit gecreëerd om onderwerpen die rijp zijn voor wetgeving te kunnen aandragen. Zo kan er sneller worden wordt de wet stapsgewijs aangepast met het doel om sneller te kunnen inspelen op het inperken van infectieziekten.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.