15 september 2011

Eerste reactie Sybrand van Haersma Buma op Miljoenennota

'Het kabinet geeft in deze miljoenennota eerlijk en helder aan dat we in een onzekere en turbulente tijd leven. Onze hoogste prioriteit is het behoud van onze banen en de toekomst van onze pensioenen' aldus CDA fractievoorzitter Sybrand Buma.  Daarom wil het CDA dat het kabinet bovenal inzet op het versterken van de economische positie van Nederland in Europa en in de wereld.

'Nederland is geen eiland maar een land dat al eeuwen lang haar geld verdient door in de hele wereld actief te zijn'.

Op dit moment zien we een wereld waarin veel onzekerheden zijn over de toekomst. De toekomst van onze economie, de euro en daarmee onze welvaart. Het kabinet laat zien dat het in deze tijden haar verantwoordelijkheid neemt en zich realiseert dat de gevolgen van de economische en financiële crisis nu echt voelbaar gaan worden.

Daarom moet de Nederlandse begroting op orde gebracht worden. Dat betekent dat de overheid niet meer mag uitgeven dan dat zij binnenkrijgt. Op dit moment zijn we jaarlijks nog steeds 10 miljard euro kwijt aan de rente op onze staatschuld. Dit is meer dan we jaarlijks uitgeven aan het basisonderwijs.

Nu deze schulden in NL en Europa aanpakken in het belang van de volgende generatie is onze dure plicht. Dit is de echte wedstrijd die we op dit moment moeten winnen.

Het terugbrengen van onze schulden gaat gepaard met noodzakelijke bezuinigingen die in 2012 voor iedereen voelbaar zullen worden. Daarom heeft het CDA ingezet op een evenwichtige verdeling van de lasten. Hiermee zijn de grote verschillen in koopkrachtverlies verkleind maar iedereen zal geconfronteerd worden met een achteruitgang in 2012.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.