13 november 2013

Even voorstellen: Kaya Turan Koçak

Naam Kaya Turan Koçak
Geboortedatum 01/01/1971
Geboorteplaats Sivas, Turkije
Beroep Sectormanager Rabobank Nederland
Opleiding Technische Bedrijfskunde, Fontys Eindhoven
Woonplaats Eindhoven

Waar komt uw interesse in Europa vandaan? Wat is uw motivatie om zich te kandideren voor het Europees parlement?
"Ik ben geboren in het dorpje Şarkışla dat dichtbij de stad Sivas ligt, in midden Anatolië, Turkije. Op tweejarige leeftijd ben ik met mijn familie naar Nederland gekomen en woon sindsdien in Eindhoven. Dankzij de sterke economische groei in West-Europa kon mijn vader naar Nederland komen om te werken en dankzij het uitstekende onderwijs in Nederland, heb ik de gelegenheid gehad mezelf verder te kunnen ontwikkelen. De economische samenwerking tussen West-Europese landen na de Tweede Wereldoorlog heeft me altijd geboeid. Er is destijds een zeer sterk fundament gelegd om welvaart en vrede te brengen in deze regio van de wereld. Na een halve eeuw staat dat gelukkig nog steeds stevig overeind.

Dit is niet vanzelfsprekend. We moeten dagelijks hard blijven werken om onze welvaart, zeker in deze snel veranderende tijden, te kunnen handhaven. Een bijdrage mogen leveren aan deze verandering en ontwikkeling van een sterk en slagvaardig Europa is voor mij een eervolle taak. Ik geloof in de kracht van de samenleving en in de kracht van het individu om een unieke bijdrage te leveren aan die samenleving. Kansen bieden is vaak voldoende om ieders talent optimaal tot bloei te laten komen. Europa biedt kansen en Nederland moet deze mogelijkheden optimaal benutten."

Welk onderwerp staat na uw verkiezing vanaf dag 1 op de agenda?
"Dat is ondernemerschap! Nederlanders zijn zeer ondernemend en ons land is altijd een sterke handelsnatie geweest. Deze sterke positie van Nederland moeten we behouden. De globalisering biedt enerzijds kansen maar zet anderzijds de gevestigde posities permanent onder druk en vraagt continue onze aandacht. Juist in deze snel veranderende wereldeconomie is aandacht voor ondernemerschap en internationale handelsbetrekkingen van essentieel belang voor ons."

Wat is het grootste succes van Europa? En, wat de grootste mislukking?
"De Europese Unie heeft Nederland als exportland de afgelopen decennia veel gebracht. We moeten enerzijds onze sterke positie in deze Europese interne markt behouden en anderzijds met Europa onze internationale handelspositie mondiaal verder versterken. Maar in de afgelopen decennia is het helaas niet gelukt Europa transparanter en dichterbij de Europese burgers te brengen, ook niet voor de Nederlandse burgers. Europa is te belangrijk om het ultieme speelveld te zijn voor bureaucraten en multinationals. Wat lokaal geregeld kan worden dient ook op basis van lokale bevoegdheid geregeld te zijn, bijvoorbeeld door minder regeldruk voor ondernemers."

Wat kan Nederland van Europa leren?
"De afgelopen tien tot vijftien jaar hebben we ons in Nederland beetje bij beetje terug getrokken richting de ‘Lage Landen’. We hebben jammer genoeg in onvoldoende mate de juiste antwoorden kunnen formuleren op vraagstukken als globalisering en immigratie. Als gezamenlijk Europa kan Nederland de uitdagingen van deze eeuw beter oppakken en oplossen. Grensoverschrijdende Europese samenwerking biedt niet alleen voordelen voor het bestrijden van de economische crisis, maar is ook van groot belang om internationale handelsrelaties te versterken."

En wat kan Europa van Nederland leren?
"Europa moet niet voor kortetermijndenken en -oplossingen gaan. Daar is Europa te waardevol voor. Dat betekent dat ieder mens telt en centraal moet staan. Mensen moeten weer medeverantwoordelijkheid dragen voor en in de samenleving en er moet meer aandacht komen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Oftewel, het Rijnlands denken zou breed in Europa gepromoot moeten worden. Ik zelf zal dat zeker doen." 

Wat is de meerwaarde van het CDA binnen het EP?
"Met de EVP-fractie zullen we ons als CDA sterk moeten inzetten voor een koers waar de mens weer centraal staat. De Europese burger moet zich erkend en herkend voelen in het Europees beleid. De waarden van het CDA om mensen met elkaar te verbinden en te inspireren tot betrokkenheid bij de samenleving sluiten hier volledig bij aan."

Wat is uw favoriete Europese vakantiebestemming?
"Er is geen ander deel van de wereld dan Europa waar zoveel wereldsteden verenigd zijn in één continent. Een continent met verschillende talen, tradities en culturele achtergronden. Een continent waar ‘eenheid in verscheidenheid’ als kracht wordt gezien. Als voorzitter van CDA Kleurrijk spreekt mij dat erg aan."

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.