CDA en D66 hebben staatssecretaris Harbers een concreet voorstel gedaan om te kijken naar de mogelijkheid om, op een specifiek punt, de asielprocedure voor kinderen  te versoepelen. Het gaat om de voorwaarde, waarbij van asielzoekers wordt verwacht dat zij meewerken aan hun vertrek. CDA woordvoerder Madeleine van Toorenburg: “Uit recente jurisprudentie van het Europees Hof van Justitie blijkt dat de manier waarop nu van gezinnen met kinderen medewerking wordt geeist dat niet langer houdbaar is. Juist dat meewerkcriterium zou evenwichtiger kunnen worden toegepast.” 

Beide partijen willen dat de commissie Van Zwol, die de verkorting van asielprocedures onderzoekt, het voorstel meeneemt in haar onderzoek om daar vervolgens de staatssecretaris over te adviseren. 

Van Toorenburg: “het is moeilijk uit te leggen dat gezinnen met kwetsbare kinderen sneller in gesloten voorzieningen terecht komen dan bijvoorbeeld overlastgevende Noord-Afrikanen die asielzoekerscentra en buurten onveilig maken. Daarom stellen we voor om gezinnen met kinderen met voorrang te behandelen om langdurige procedures te voorkomen.”

Daarnaast willen de partijen dat de capaciteit van de Immigratiedienst IND uit wordt gebreid. Om het vertrek sneller te kunnen organiseren zal na afwijzing van een asielverzoek door de rechter direct een helder ‘vertrekplan’ worden opgesteld. Zo hopen CDA en D66 nieuwe schrijnende gevallen in de toekomst te voorkomen. 

De staatssecretaris heeft inmiddels de commissie Van Zwol aan het werk gezet om te kijken naar kortere procedures die ook snel worden uitgevoerd. Het CDA en D66 willen dat de staatssecretaris deze voorstellen ook meeneemt in het onderzoek en daarna met nieuwe voorstellen komt. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.