“Dat ik vandaag mijn maidenspeech mag houden over het thema zorg is bijzonder voor mij. Het is geweldig dat ik van mijn fractie het vertrouwen krijg om aan de slag te mogen gaan met de langdurige zorg, de ouderenzorg en de zorg voor mensen met een langdurige beperking. Want zorg raakt ons allemaal.” Dat zei Evert Jan Slootweg tijdens zijn maidenspeech, zijn eerste speech in de Tweede Kamer, als woordvoerder zorg. Op de agenda stond de begrotingsbehandeling van het ministerie van VWS.

Ouderenzorg
Slootweg wees op het belang dat het CDA hecht aan goede ouderenzorg. “Voor ouderen moet voldoende aandacht zijn. De menselijke maat is daarbij ons uitgangspunt. De menselijke maat ziet het CDA terug in de omvang van zorgorganisaties, in de stem van bewoners en mantelzorgers, in het voorkomen dat mensen tussen wal en schip vallen en in het bestrijden van eenzaamheid.”

Verpleeghuiszorg
Het CDA is blij met het extra geld dat beschikbaar komt voor de verpleeghuiszorg. “Wij willen wel dat dit geld ook inderdaad aan zorg wordt besteed, en niet op gaat aan meer overhead. Wordt dit gemonitord, zonder opleggen van extra administratieve lasten? En zijn er wel zoveel extra zorgverleners?”

Mantelzorg
Het CDA wil ook meer ruimte voor zogeheten respijtzorg, om mantelzorgers af en toe even op adem te laten komen. Het regeerakkoord stelt hier 10 miljoen voor beschikbaar, maar het CDA wil wel dat dit aan praktische zorg wordt besteed. Verder wil het CDA dat mantelzorgers een formele positie krijgen bij het zogenaamde keukentafelgesprek, want daar wordt de zorgbehoefte in kaart gebracht.

Eenzaamheid
Eenzaamheid is een groot probleem in onze samenleving. Het CDA wil ‘een landelijke aanpak van eenzaamheid die lokaal vorm krijgt’. Slootweg: “Het regeerakkoord rept van een aanpak samen met gemeenten en maatschappelijke organisaties. Wij hopen dat de minister spoedig met deze partijen aan de slag gaat.”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.