23 juni 2011

Ferrier: onderwijs moet inspireren en motiveren

Deze week is het actieplan ‘Basis voor beter Presteren’ besproken in een debat over het basisonderwijs. De kern van dit actieplan is dat de kwaliteit van het onderwijs omhoog moet. Er komen leerlingvolgsystemen en een verplichte eindtoets. Scholen worden geprikkeld om meer maatwerk te leveren. Begaafde kinderen moeten meer worden uitgedaagd.

CDA woordvoerder Kathleen Ferrier kan zich goed vinden in de plannen van minister van Bijsterveldt. Maar ze vindt wel dat we op moeten passen dat we niet doorschieten in alles wat we vragen van scholen, leraren en kinderen. Niet alles is meetbaar en het leven is niet maakbaar. Onderwijs moet inspireren en motiveren. We moeten niet alles gaan baseren op toetsen en cijfers. Als het bijvoorbeeld gaat om het verbeteren van basisvaardigheden als rekenen en taal moeten we wel oog blijven houden voor de hele ontwikkeling van het kind. Ferrier vraagt zich ook af in hoeverre docenten en scholen zijn betrokken bij deze ambitieuze plannen. Want zij moeten het uiteindelijk immers allemaal waar gaan maken. Verder moet extra administratieve rompslomp zoveel mogelijk worden voorkomen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.