23 november 2022

Geef studenten meer zekerheid door verlenging hogere basisbeurs

CDA, D66 en de ChristenUnie pleiten bij de behandeling van de onderwijsbegroting voor het plan om de verhoging van de basisbeurs voor uitwonende studenten met twee jaar te verlengen. Hiervoor willen zij 425 miljoen euro uittrekken. De VVD steunt het voorstel van de coalitiepartijen, waardoor de motie een meerderheid zal halen en de minister de verlenging meeneemt in de wet herinvoering basisbeurs.

Het kabinet heeft al eerder aangekondigd de basisbeurs voor uitwonende studenten in het middelbaar en hoger onderwijs vanaf aankomend studiejaar te verhogen. Op deze manier worden studenten gecompenseerd voor de hoge inflatie. De maatregel van CDA, D66 en CU is erop gericht studenten voor de studiejaren 2024-2025 en 2025-2026 nu al meer zekerheid te geven over hun financiën.

Harry van der Molen (CDA): “Studenten vallen nog te vaak buiten de boot. Op deze manier kan de overheid meer financiële zekerheid geven voor de komende jaren.”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.