Het CDA wil dat er meer woningen worden gebouwd voor ouderen met een zorgbehoefte, zodat zij in staat worden gesteld om langer thuis te kunnen blijven wonen. Er moeten afspraken met gemeenten worden gemaakt om zogenoemde ‘kangoeroewoningen’ voor hulpbehoevende ouderen voorrang te geven bij nieuwbouw. Dat voorstel deed CDA-woordvoerder ouderen Lenny Geluk-Poortvliet deze week bij het debat over de groeiende wachtlijsten voor verpleeghuizen.

Een ‘kangoeroewoning’ is een gecombineerde woonvorm, waar een gezin en een hulpbehoevende oudere in twee aparte woningen onder één dak wonen. Daar worden bestaande woningen al voor aangepast, maar dat is vaak kostbaar.
 
Geluk-Poortvliet: “Er is onder ouderen een groeiende behoefte om langer thuis te wonen en verzorgd te worden. Maar er zijn simpelweg te weinig woningen daarop ingericht. Door hier nú op in te spelen bij nieuwbouwprojecten, kunnen straks meer ouderen in een vertrouwde omgeving goede zorg ontvangen en worden mantelzorgers beter gefaciliteerd. Dat is een wens van ouderen, maar ook van hun kinderen en kleinkinderen. Ik wil daarom dat gemeenten deze woonvormen actief stimuleren.”
 
Het CBS constateerde in een onlangs verschenen onderzoek dat het aantal thuiswonende ouderen, chronisch zieken en gehandicapten dat gebruikmaakt van langdurige zorg sinds 2015 met bijna een kwart (15.000) is gestegen tot 80.000. Om aan deze veranderende zorgvraag te voldoen, is het kabinet het programma Langer Thuis gestart. Het CDA wil dat gemeenten daar een tandje bij doen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.