28 november 2012

Geen enkelbanden in plaats van gevangenisstraf

Tijdens de behandeling van de begroting van het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft woordvoerder Peter Oskam benadrukt dat het bezuinigen op de strafrechtketen er niet voor mag zorgen dat gevangenisstraffen worden omgezet in een straf met een enkelband. ‘Het nieuwe kabinet is van plan om elf gevangenissen in Nederland te sluiten vanwege de bezuinigingen. Personen die door de rechter zijn veroordeeld tot een gevangenisstraf, mogen niet in plaats daarvan naar huis worden gestuurd met een enkelband’, aldus Peter Oskam.

Ook wil de CDA-fractie niet dat in de krimpgebieden Zeeland, Limburg, Drenthe en Groningen gevangenissen gesloten worden. Dat is slecht voor de werkgelegenheid in deze gebieden waar de werkloosheid vaak (werkloosh. in Zeeland is namelijk juist erg laag…) toch al hoog is. ‘Wij begrijpen dat er bezuinigd moet worden, maar wij willen de staatssecretaris dringend vragen om deze gebieden te sparen.’

Daarnaast sprak Oskam zijn verbazing uit over het feit dat de minimale afstand tussen coffeeshops en scholen niet meer wordt gehandhaafd. Oskam: ‘Wij zijn hier zeer teleurgesteld over. Alles wat we hebben gedaan om drugs zo ver mogelijk uit de buurt van jongeren te houden, wordt nu weer teruggedraaid. Een coffeeshop naast een school is voor het CDA ondenkbaar. Voor de VVD kennelijk niet meer. Wat ons betreft moet er minimaal 350 meter tussen zitten, zoals minister Opstelten ook altijd heeft gevonden. Coffeeshops die daar niet aan voldoen, moeten dicht’.

De CDA-fractie is wel tevreden over het kleine zinnetje in het regeerakkoord over betrokkenheid van burgers bij het veiligheidsbeleid in wijken. De politiecapaciteit is beperkt, maar burgers kunnen ook zorgen voor een gevoel van veiligheid. Door bijvoorbeeld ’s nachts burgers een oogje in het zeil te laten houden door in een auto rond te rijden in dunbevolkte gebieden. Peter Oskam heeft de bewindspersonen gevraagd hoe zij hier tegenaan kijken en wat hun eigen plannen zijn.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.