Met Prinsjesdag werd bekend dat het eigen risico verhoogd zou worden naar vierhonderd euro per jaar. Voor veel mensen is de stijging van het eigen risico echter een te hoog bedrag geworden. Het CDA vindt solidariteit in de zorg van groot belang en daarom is samen met de andere formerende partijen (VVD, D66 en Christenunie) besloten dat het  eigen risico in 2018 niet zal stijgen.

Hiertoe heeft het CDA tijdens het debat hierover deze week een motie ingediend. 

Mona Keijzer: ‘Het CDA heeft al vaak aangegeven dat het eigen risico, als onderdeel van de eigen betaling in de zorg, voor gebruikers ervan fors is gestegen de afgelopen jaren. Vooral mensen met een handicap, met een chronische ziekte en met ouderdomsklachten zijn hiermee geconfronteerd. Daarom is het goed dat een nieuwe stijging is voorkomen en het eigen risico in 2018 gelijk blijft.’

Om stijging van het eigen risico te voorkomen is besloten dat de ziektekostenpremie een aantal euro's premie per jaar zal stijgen om dit te betalen. Dit zal voor de lagere inkomens automatisch gecompenseerd worden via de zorgtoeslag.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.