In deze serie gaan Hilde Palland & Mustafa Amhaouch, samen met een lokale CDA afdeling, periodiek op bezoek bij een religieuze gemeenschap om het gesprek aan te gaan over geloof, samenleving en waarden die we (kunnen) delen.

De dagen die voor ons liggen zijn voor veel mensen dagen van hoop, rust en bezinning. Een tijd voor gezin, familie en vrienden en voor velen een moment om terug te kijken naar het jaar 2022. Dit najaar waren Kamerleden Hilde en Mustafa op bezoek bij De Wegwijzer in Almere. Een jonge christelijke gemeente met een grote verscheidenheid aan culturen en denominaties.

Samen met Nienke en Jeltje van CDA Almere gingen de Kamerleden langs bij de Wegwijzer. De gemeente bestaat inmiddels uit meer dan dertig nationaliteiten en is op zes locaties actief in Almere. Zij organiseren onder andere activiteiten voor jong en oud en bieden praktische hulp. Er is een boekwinkel, DHL punt, Wegwijzer Care met onder andere jongerenwerk en voedselsteun en er worden diensten gehouden in het Nederlands, Engels, Spaans en Farsi.

Spirituele vragen in de meest seculiere stad
Het viertal ging in gesprek met voorganger Andre Meulmeester en wijkpastor Mark Zeldenrust die voor de Wegwijzer Care het sociaal maatschappelijk werk vormgeeft. Almere is de meest seculiere stad van Nederland. De stad kent meer dan 160 nationaliteiten. Via een boekwinkel is Andre Meulmeester als pionier gestart met contact maken. Van daaruit is kinderwerk en vervolgens jongerenwerk gestart en gegroeid. Er bleek veel belangstelling voor! Veel mensen hebben ondanks dat ze wellicht niet zijn aangesloten bij een geloofsgemeenschap wel spirituele vragen. Er is enorm behoefte aan een luisterend oor. Naast armoede is ook eenzaamheid veel voorkomend. Daar proberen ze met elkaar een antwoord op te bieden. Een beweging op gang te brengen. ‘’We merkten dat ouders bleven hangen bij het kinder- en jongerenwerk. Vanuit dat contact zijn we het gesprek aangegaan en is een cursusgroep gestart en zo is er langzaam aan een gemeenschap gegroeid.’’

Kerk met een DHL-punt
De gemeente heeft een DHL-punt in het kerkgebouw. Bewust, om daarmee beweging en laagdrempelig contact met de buurt te stimuleren. In Almere Haven is een wijkwinkelgebouw, met een vrije inloop voor een kopje koffie maar ook een adviesbalie. Mensen vertrouwen de overheid te weinig. De kinderopvangtoeslagaffaire speelt ook hier. ‘’We proberen een antwoord te bieden voor mensen met vragen, die vastlopen. In veel gezinnen in Almere ontbreken voor jongeren figureren waarmee zij zich kunnen identificeren, bijvoorbeeld vanuit echtscheidingsproblematiek. We proberen een antwoord te bieden voor al die mensen met vragen, die vastlopen, voor jongeren die stabiliteit missen in het leren dragen van verantwoordelijkheid. Een netwerk bieden waar je een beroep op kunt doen.’’ Met de steun van diverse ondernemers die tijd en financiën beschikbaar stellen en tientallen vrijwilligers bouwen ze aan de Almeerse gemeenschap. ‘’Over taal- en cultuurbarrières heen. Daar geloven we in.’’

Ontsluiting – gemeenschap dicht bij de mensen 

De christelijke gemeente kent meer dan 35 nationaliteiten en 15 denominaties. De visie voor de gemeente is eigenlijk gebaseerd op de openbaar vervoersvisie van de gemeente Almere: iedereen zou binnen 5 minuten bij een bushalte moeten kunnen zijn want van daaruit kun je verder en heb je ‘toegang tot de wereld’.  Zo ontstond het idee dat elke inwoner in Almere binnen 10 minuten bij een (christelijke) gemeenschap zou moeten kunnen zijn. Daarom zit nu in elk stadsdeel een voedselloket en jongerenpunt. Ze willen zoveel mogelijk missionair zijn. ‘’In de Corona-tijd zijn we juist opgeschaald, van drie naar zes locaties, in klein decentraal verband, want juist toen was het in stand houden (of zelfs uitbreiden) van contacten zo van belang voor mensen.’’

Waarden om te delen
Meulmeester somt desgevraagd direct 5 waarden op van waaruit de gemeente werkt en die hij ook kan relateren aan maatschappelijke waarden.

1. Leven niet gericht op jezelf, maar op het hogere.  
2. Gemeenschap: je leeft niet voor jezelf, maar er zijn onderlinge afhankelijkheden, daaraan is verantwoordelijkheid voor elkaar verbonden.
3. Discipelschap: het mensenleven in een groeiproces, je ontwikkelt je gedurende je leven. Wij christenen streven in die ontwikkeling naar het beeld van God.
4. Dienstbaarheid: ieder mens heeft talenten, iedereen doet mee. Ontdek je talenten en zet ze in!
5. Getuigen: als je iets ontdekt: deel het dan met anderen! Je kunt bemoedigen of in meer praktische zin bijvoorbeeld helpen met het uitdelen van voedsel.

 

 

 

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.