Deze week maakte de Tweede Kamer tijdens een debat over wonen “kennis” met de nieuwe minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening: onze eigen Hugo de Jonge. Wat Tweede Kamerlid en woordvoerder wonen Jaco Geurts betreft gooien we het roer om: ‘we hebben de grondwettelijke taak om te zorgen voor voldoende woongelegenheid. Het CDA wil dat we de komende jaren alles uit de kast halen voor het oplossen van de wooncrisis.’

Het tekort aan betaalbare woningen heeft geleid tot torenhoge prijzen voor koophuizen en jarenlange wachtlijsten voor een huurwoning. In veel steden is wonen onbetaalbaar geworden. Ook in kleinere gemeenten is te weinig ruimte gegeven voor nieuwbouw en trekken jongeren weg. Kortom, de wooncrisis raakt ons allemaal.

Geurts: ‘Een huis is niet alleen een dak boven het hoofd, maar ook het fundament onder het samenleven. Het grote belang van een veilig thuis maakt dat het woonbeleid behoort tot de grote sociale vraagstukken van de samenleving. In het regeerakkoord hebben veel van onze parels op het gebied van wonen uit ons verkiezingsprogramma een plek gekregen. Een nieuwe ministerspost voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, het afschaffen van de verhuurderheffing en de afspraak voor 100.000 nieuwe woningen per jaar met speciale aandacht voor starters, senioren en middeninkomens. Nu komt het aan op uitvoering.’

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.