In het belang van de weidevogels moet er weer op vossen kunnen worden gejaagd. Daar heeft CDA woordvoerder Jaco Geurts voor gepleit tijdens een algemeen overleg over de natuur. “Ik was er gevoelsmatig al van overtuigd, maar nieuw onderzoek bewijst het, legsels worden opgevreten door met name de vos. Als je logisch nadenkt dan is het duidelijk dat jacht op de vossen noodzakelijk zal worden. Zonder jacht zal de weidevogel verdwijnen.” Geurts verwees hierbij ook naar de Jagersvereniging, die onlangs een soortgelijke oproep heeft gedaan. Helaas reageerde minister Schouten (CU) van Landbouw terughoudend op het voorstel van Geurts.
 
Natuur gaat vooruit
In zijn algemeenheid gaat het wel steeds beter met de natuur in Nederland, constateerde Geurts. Hij wees op de terugkeer van de zilverreiger in Nederland, maar ook op de Europese prijs die het Nationale Park de Hoge Veluwe heeft gewonnen, voor de best beheerde biodiversiteit. “Als Gelderlander ben ik extra trots op de Hoge Veluwe. Het Park werkt ongelooflijk goed samen met boeren, vakantieparken, overheden en jagers. Het ontvangt een half miljoen bezoekers per jaar en levert intussen enorme inspanningen voor de natuurbescherming.”
 
Wilde zwijnen
Met de populatie wilde zwijnen in Nederland gaat het momenteel te goed. In Limburg wordt de noodklok geluid vanwege de grote toename van wilde zwijnen. Naast overlast die de zwijnen veroorzaken, bestaat ook het gevaar dat ze verspreiders worden van Afrikaanse varkenspest, die oprukt naar het westen. Geurts vroeg de minister om maatregelen te nemen, bijvoorbeeld door de bewegingsjacht landelijk toe te staan, zodat de populatie in toom gehouden kan worden.
 
Oostvaardersplassen
Geurts stond ook nog even stil bij de vele dieren die onlangs zijn verhongerd in de Oostvaardersplassen. Het CDA vindt dat er actief populatiebeheer moet plaatsvinden, in overeenstemming met de draagkracht van het gebied. Uitbreiding van het Oostvaardersplassengebied ziet het CDA niet zitten. “Want dan breiden ook de dierenpopulaties in het gebied zich uit, en dan hebben we over een aantal jaren weer hetzelfde probleem. Daarnaast is die situatie bedreigend voor de beschermde planten en dieren in dit Natura 2000-gebied.”

Over de ontstane situatie in de Oostvaardersplassen heeft CDA Europarlementariër Annie Schreijer ook bij de Europese Commissie aan de bel getrokken.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.