Het CDA is zwaar teleurgesteld in de Europese besluitvorming rondom de pulskorvisserij, en in de zogenaamde groene lobby die ‘factfree’ erop uit is om mensen van hun broodwinning te beroven. De Nederlandse vissers en hun gezinnen zijn daar de dupe van. Tijdens het debat hierover in de Tweede Kamer benadrukte woordvoerder Jaco Geurts dat de inspanningen van het kabinet nu gericht moeten zijn op het voortbestaan van onze kottervissers en de pulsvisserij.
 
Investering in duurzame innovatie
Geurts: ‘De Nederlandse vissers hebben hun nek uitgestoken. Zij zijn meegegaan in het verhaal om in te zetten op innovatie. Zij hebben financieel fors geïnvesteerd in de pulsvisserij. Maar uiteindelijk worden ze nu in de steek gelaten door de diverse Europese Parlementsleden en de Franse regering, die hun eigen belang belangrijker vonden. Onze vissers zijn woest, en terecht! Niet alleen vanwege het verbod op de puls, maar ook vanwege de aanlandplicht, gesloten natuurgebieden, windparken en vangstquota waarbij een steeds restrictievere uitleg wordt gegeven aan een maximaal duurzame vangst. En dan heb ik het nog geen eens over de mogelijke gevolgen van de Brexit.’
 
Niet alleen onze vissers en hun gezinnen zijn hiervan de dupe, aldus Geurts. Ook het innovatief visserijbeleid gericht op verbetering van het milieu, ecologie en hogere selectiviteit is de dupe.
 
Nepnieuws

Geurts hekelde de  feitenvrije campagnes van zogenaamde groene organisaties zoals het Franse Bloom. ‘Zij hebben een beeld neergezet dat de puls alles op de zeebodem dood maakt, terwijl onderzoek het tegenovergestelde bewijst. Pulsvissen is een manier van vissen met minder energiegebruik en nauwelijks bodemberoering. Als er een beeld wordt neergezet dat niet gebaseerd is op wetenschap en feiten uit de praktijk mag je spreken van nepnieuws.’
 
Rol voor Rutte
In het Regeerakkoord staat letterlijk dat een EU-verbod op pulsvisserij voorkomen moet worden.
Het CDA blijft hierbij en vindt dat de inspanningen van het kabinet, met premier Rutte voorop, nu vooral gericht moeten zijn op het voortbestaan van onze kottervissers.
 
Daarom diende Geurts twee moties in, die de regering verzoeken om met oplossingen te komen die moeten leiden tot het voorkomen van een EU-verbod op de pulskorvisserij én met andere landen afspraken te maken met als de doel de toegang tot hun wateren te behouden. Deze moties werden door de vier coalitiepartijen, samen met SGP en PvdA, ondertekend.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.