23 mei 2013

Geurts: uitkoopregeling hoogspanningslijnen moet sneller

In 2011 is toegezegd een regeling te maken voor mensen die in de buurt van hoogspanningskabels wonen. Verontruste bewoners die zich zorgen maken over straling kunnen daardoor uitgekocht worden, of de hoogspanningskabels worden onder de grond gelegd. Het voorstel voor een regeling ligt er nu, maar de voorgenomen regeling was ruimer dan de regeling waar de minister nu mee komt. Ook de uitvoering start pas in 2017. Het CDA vindt dat veel te laat. Woordvoerder Jaco Geurts: “Hebben de bewoners, die soms al jaren lang in de onzekerheid zitten, niet recht op een snellere oplossing? De verkabeling gaat 15 jaar duren, schrijft de minister. Dat betekent dat sommige burgers pas in 2032 aan de beurt zijn.” Volgens Geurts kan het verkabelingsprogramma best eerder worden uitgevoerd. Dit programma is immers niet afhankelijk van de rijksbegroting. 

De sterkte van een magneetveld rondom hoogspanningskabels wordt uitgedrukt in Tesla. Volgens de minister wordt in Nederland aan de veiligheidsnorm van 100 micro Tesla op alle voor het publiek toegankelijke plaatsen voldaan, dus ook bij bestaande hoogspanningsverbindingen. Voor nieuwe situaties hanteert de minister echter een norm van 0,4 micro Tesla, dat is een factor 250 kleiner. Geurts: “Je kunt toch niet zeggen: ‘we bouwen geen nieuwe woningen meer in de zone binnen 0,4 micro Tesla, want dat is niet verantwoord’, en tegelijkertijd zeggen: ‘voor bestaande woningen is er in de zone binnen 100 micro Tesla geen probleem’. Wakkert de minister zo niet de onrust verder aan?” 

Oorspronkelijk was er nog sprake van het uitkopen van 1.300 woningen, de huidige regeling gaat over 400 woningen. Ook worden er minder kilometers kabels onder de grond gelegd, en is de termijn waarop dat gebeurt, verlengd. Geurts wilde graag weten waarom de regeling zo sterk beperkt is ten opzichte van het eerdere voorstel.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.