Vorige week werd de wet legale medicamenteuze afbreking zwangerschap door de huisarts aangenomen in de Eerste Kamer. De wet beoogt dat ook huisartsen de mogelijkheid wordt geboden om legaal binnen de periode van 9 weken na de eerste dag van de menstruatie niet alleen het voorgesprek en de nazorg te verrichten, maar ook de medicamenteuze afbreking van de zwangerschap zelf.

Voorop staat voor de CDA Eerste Kamerfractie dat er een zorgvuldige balans is tussen de autonomie van de vrouw en het belang van het ongeboren kind. Dat is ook de kern van de wet uit 1984. In deze wet is er de mogelijkheid direct naar een abortuskliniek te gaan dan wel eerst naar je huisarts. In dat geval heeft de huisarts een voorgesprek met de vrouw, die zich in een noodsituatie bevindt. In alle gevallen moest een afbreking van de zwangerschap in een abortuskliniek plaatsvinden, terwijl de nazorg dan in de meeste gevallen weer door een huisarts gebeurt.

Preventie van ongewenste zwangerschappen heeft wat betreft de CDA Eerste Kamerfractie te allen tijde de voorkeur. Met het kabinet is afgesproken dat daar meer aandacht voor komt, vrouwen zien zich echter soms genoodzaakt om hun zwangerschap af te breken. Intussen heeft de medische wetenschap zich verder ontwikkeld en kan een zwangerschap tot 9 weken na de eerste menstruatiedag medisch verantwoord, via de zogenaamde abortuspil en onder begeleiding van de huisarts, plaatsvinden. Het voordeel daarvan is dat een huisarts - mits deze daartoe bereid is en daartoe bijscholing heeft gevolgd - een vrouw gedurende het gehele traject kan begeleiden en haar de zorg kan bieden die zij nodig heeft.  

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.