De Tweede Kamer heeft afgelopen week gedebatteerd over de  affaire rond de Centrale Ondernemingsraad van de Nationale Politie (COR). Er is de afgelopen jaren te weinig toezicht geweest op de financiën en verantwoording van de uitgaven. Mede dit heeft ertoe geleid dat er onzorgvuldig met geld is omgegaan.  Dit bleek onder meer uit het rapport van de Commissie Ruys dat onlangs is gepubliceerd.

Chris van Dam: ‘Het CDA onderschrijft de conclusies van de commissie Ruys. Deze smet zal blijven liggen op de vorming van het korps en dat is iets waar kopstukken van de politie en politiek stukken minder last van hebben dan de agent en rechercheur. Het CDA is blij dat de huidige korpschef stevig heeft opgetreden, door een onderzoek te starten, door maatregelen te nemen en door aangifte te doen bij het Openbaar Ministerie. Dit proces loopt nu. Tegelijk blijven er nog vragen los van deze procedure.  Is het bijvoorbeeld nog wel van deze tijd dat mensen voor zeer lange tijd volledig vrijgesteld worden voor werk in een ondernemingsraad. Niet alleen bij de politie, maar ook elders, lijkt er een beroepsleger aan medezeggenschappers te zijn die makkelijk het risico lopen van de werkvloer losgezongen te zijn.’

Daarbij was het CDA tijdens het debat ook kritisch op de minister van Veiligheid en Justitie. Chris van Dam: ‘We kunnen er niet omheen dat het een administratieve janboel was bij de politie en ook komt duidelijk naar voren dat de tijdsdruk en politieke druk enorm was. De CDA-fractie vindt dat er met de vorming van de Nationale Politie qua tempo onverantwoorde risico’s zijn genomen die voor rekening van de bewindslieden komen. Hier moeten we lessen uit trekken voor de toekomst.’

Tijdens het debat erkende de minister dat het tempo bij de invoering van de nationale politie te hoog heeft gelegen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.