CDA Fractievoorzitter Pieter Heerma heeft tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen een pleidooi gehouden dat de markt en de overheid weer ten dienste horen te staan van de samenleving.

Heerma stelde ‘dat we zien dat achter de mooie economische cijfers in ons land een groeiend ongemak sluimert. Veel mensen maken zich terecht zorgen over de tweedeling in de samenleving, het verlies aan gemeenschapszin en vooral over de toekomst van hun kinderen.’

‘We zien een overheid die vastloopt in haar eigen bureaucratie. En aan de andere kant zien we de kilte van de markt en een samenleving die alleen met zichzelf bezig is. Individualisering en neoliberaal denken hebben bijgedragen aan de erosie van maatschappelijke samenhang en gemeenschapszin.’

‘Wij hebben in dit huis met elkaar de dagelijkse taak om te bouwen aan het land waarin we willen wonen, willen werken en waar we met elkaar een gemeenschap vormen. Om de samenleving bij elkaar te houden, de tweedeling te overbruggen en te bouwen aan een sterke samenleving, een eerlijke economie en een toekomst die mensen met vertrouwen tegemoet kunnen treden. Geen angst te vallen, maar de wil om te klimmen. Samen te klimmen. Want het uitzicht van de top zal het waard zijn,’ aldus Heerma.

Het CDA wil de balans herstellen zodat markt, overheid én samenleving weer ten dienste staan van de samenleving. In zijn inbreng deed Heerma daarvoor de volgende voorstellen.

1.    Een parlementair onderzoek naar overheidsdiensten
Heerma pleitte tijdens het debat voor een parlementair onderzoek naar de problemen bij onder meer de Belastingdienst, uitkeringsinstantie UWV en het CBR (rijbewijzen). In het onderzoek moet de Tweede Kamer ook de eigen rol tegen het licht houden’. Lees hier het nieuwsartikel.

2.    Introduceren van een Volksbank
Het CDA wil de Volksbank als een nieuwe coöperatieve bank in de markt zetten met eerlijke en begrijpelijke producten, eenvoudige kredieten voor kleine ondernemer. Bij de Volksbank moet niet het maximale rendement voor aandeelhouders, maar voor de samenleving voorop staan. Lees hier het nieuwsartikel.

3.    Herstel van de volkshuisvestiging

Heerma stelde in zijn betoog dat de woningmarkt kapot is. “We moeten bouwen, heel veel bouwen. Betaalbaar voor middeninkomens, voor starters en voor ouderen’. Daarbij moet het Rijk meer verantwoordelijkheid en regie nemen bij de realisatie van volkshuisvesting. Bekijk hier de video over wonen.

4.    Landelijk interventieteam Ondermijning

Om de misdaad een slag toe te brengen en te voorkomen dat Nederland afglijdt naar een narcostaat moet er een Interventieteam Ondermijning komen. Met daarin recherche, justitie, FIOD, belastingdienst, arbeidsinspectie en ook hulpverleners en jongerenwerkers. Lees hier het nieuwsartikel.

5.    Gezond vaderlandsliefde
Aan het slot van zijn betoog pleitte Heerma voor gezonde vaderlandsliefde. Trots zijn op Nederland, onze geschiedenis, op de (westerse) waarden en tradities. ‘En tegelijk niet blind zijn voor bestaande onrechtvaardigheden als discriminatie. Als jij kiest voor Nederland, dan kiest Nederland ook voor jou’.

Het CDA wil de geboortepapieren van Nederland voor het grote publiek toegankelijk maken.  De Unie van Utrecht, de Acte van Verlatinghe en de Apologie van Willem van Oranje markeren niet alleen voor ons land, maar voor de hele wereldgeschiedenis een unieke en belangrijke omwenteling. Lees hier het nieuwsartikel.

Lees hier de hele inbreng van Pieter Heerma tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.