Het kabinet moet onze Nederlandse historie beter uitdragen, vinden CDA Fractievoorzitter Pieter Heerma en VVD fractievoorzitter Klaas Dijkhoff.  We moeten onze historie juist benadrukken in plaats van verstoppen of zelfs uitwissen, zoals nu met de Gouden eeuw gebeurt. Beide partijen willen dat de geboortepapieren van Nederland samen op een publieke plek permanent worden tentoongesteld. We mogen trots zijn op onze geschiedenis en dat mogen we best laten zien.

Heerma: ‘ik geloof dat maar weinig mensen weten dat Nederland überhaupt geboortepapieren heeft. Er is niks mis met gezond vaderlandsliefde, het kan juist verbindend werken. De minister moet meer werk maken van wat er is afgesproken. Wij willen dat de geboortepapieren een permanente publieke plek krijgen.’

Het Plakkaat van Verlatinge (1581), de Unie van Utrecht (1579) en de Apologie van Willem van Oranje (1580), zijn de ‘geboortepapieren van Nederland’. Zowel nationaal als internationaal heeft bijvoorbeeld het Plakkaat eeuwenlang als inspiratiebron gediend. Er zijn duidelijke inhoudelijke parallellen tussen de tekst van het Plakkaat en de Amerikaanse Declaration of Independence uit 1776. 

Beide partijen willen dat de drie documenten samen beter toegankelijk worden gemaakt voor het grote publiek. Dit kan door een permanente tentoonstelling. Dat gebeurt niet. De minister moet daar werk van maken.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.