Er moet een landelijk interventieteam komen dat zich helemaal kan richten op de strijd tegen drugshandel en de ondermijnende criminaliteit. CDA Fractievoorzitter Pieter Heerma bepleit dat vandaag in de Telegraaf, ‘Dit team moet een breekijzer zijn waarmee de rechtstaat een klap toebrengt aan de georganiseerde misdaad.’ 

Het Interventieteam zal bestaan uit alle disciplines en de juiste deskundigheid. Dit gaat om mensen van de politie, de FIOD, de arbeidsinspectie, maar ook jeugd- en jongerenwerkers. ‘Daarmee krijg je de slagkracht om niet alleen de kleine jongens te pakken, maar juist ook om de grote vissen te vangen. We moeten daarom de opsporingsdiensten bij elkaar zetten in een team,’ aldus Heerma. 

Ook pleit hij voor een brede aanpak, waarbij naast de opsporing en ontmanteling van criminele netwerken en de aanpak van de financiële geldstromen, er ook aandacht moet zijn voor de maatschappelijke impact. Deskundigen wijzen op het bestaan van zogeheten 'zwijgwijken', waar jongeren al op heel jonge leeftijd worden geronseld als drugskoerier of uitkijkpost. Als voorbeeld denkt Heerma aan de combinatie van repressie en sociaal beleid, zoals de aanpak van Pastors in Rotterdam Zuid.  Daar heeft de gemeente in samenwerking met verschillende maatschappelijke  instellingen een vangnet gecreëerd om kwetsbare jongeren op het rechte pad te houden. 

Heerma: ‘Op de vraag of we niet aan het afglijden zijn naar een narcostaat, zeg ik nu ’ja’. Er is een keiharde strijd gaande tussen rechtsstaat en onderwereld en die mogen we niet verliezen. Gelukkig ontstaat er ook steeds meer het besef dat gebruikers hun handen niet in onschuld kunnen wassen en dat daar de ellende begint. Maar in sommige kringen is helaas de weerstand tegen alcohol en tabak groter dan tegen een lijntje coke. Dat vind ik raar als je ziet wat het aanricht.’ 

Het plan voor een interventieteam ondermijning zal tijdens de algemene politieke beschouwingen worden ingebracht.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.