05 februari 2018

In memoriam: Durk van der Mei

Het CDA is bedroefd door het overlijden op 2 februari 2018 van oud-staatssecretaris Durk van der Mei. Hij is 93 jaar geworden.

Durk van der Mei was staatssecretaris van Buitenlandse Zaken van 1977 tot 1981. Daarnaast was hij van 1956 tot 1984 Kamerlid voor de CHU en het CDA. Hij stond bekend als een integer en degelijk bestuurder en politicus, een christendemocraat uit volle overtuiging.

Het CDA is Durk van der Mei zeer dankbaar voor het vele werk dat hij voor ons land en voor het CDA heeft verricht.

Het bestuur van het CDA en de CDA-Tweede Kamerfractie wensen zijn vrouw, kinderen, kleinkinderen en anderen die hem lief waren veel sterkte bij het dragen van dit verlies.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.