22 maart 2019

In Memoriam: Frans Andriessen

Het CDA is bedroefd door het overlijden op 22 maart 2019 van haar oud-minister  Frans Andriessen. Hij is 89 jaar geworden.

Sybrand Buma: ‘Frans Andriessen was een man van principes en een politicus met een groot gezag. Als Tweede Kamerlid, senator, minister van Financiën en eurocommissaris heeft hij heel veel voor ons land en voor Europa betekend. Andriessen was de laatste partijleider van de KVP en heeft in die rol een groot aandeel gehad in de totstandkoming van het CDA. Mijn gedachten zijn bij zijn familie en dierbaren.’

Rutger Ploum: ‘Frans Andriessen was een grootheid. Leider van de KVP, die na de totstandkoming van het CDA minister van Financiën en daarna eurocommissaris werd. Hij was excellent en standvastig, en altijd betrokken. Wij zijn hem veel dank verschuldigd en wensen zijn familie veel sterkte toe.’ Esther de Lange: ‘Frans Andriessen was een groot man, vooraanstaand Europeaan en christendemocraat. Een sterke onderhandelaar die vanuit de Nederlandse en Europese politiek veel heeft betekend voor het CDA, Nederland en Europese integratie. Dankbaar voor zijn staat van dienst. Ik wens familie en dierbaren veel sterkte toe.’

Frans Andriessen heeft eerst voor de KVP, en later voor het CDA vele politieke functies bekleed. Hij was van 1958 tot 1993 achtereenvolgens Statenlid in Utrecht, Tweede Kamerlid, fractievoorzitter in de Tweede Kamer, minister van Financiën in het eerste kabinet-Van Agt, senator en tot maar liefst drie keer toe, eurocommissaris. In 1995 was hij voorzitter van de Commissie die met het rapport ‘Nieuwe Wegen, Vaste Waarden’ een nieuwe koers uitzette voor het CDA. Andriessen was daarnaast jarenlang directeur van het Instituut voor Volkshuisvesting, en hoogleraar Europese Integratie aan de Universiteit Utrecht. Andriessen was een slim en gedegen politicus, wij gedenken hem met groot respect.

Het CDA is Frans Andriessen dankbaar voor alles wat hij voor ons land en voor onze partij gedaan heeft. Wij wensen zijn vrouw, kinderen, kleinkinderen en allen die van hem hielden veel sterkte en Gods troost bij het dragen van dit verlies.

Klik hier voor een uitgebreid in memoriam door PG Kroeger.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.