25 oktober 2016

In Memoriam: Frans Jozef van der Heijden en Gonnie van der Heijden-van der Eerden

Op 24 oktober bereikte ons het trieste bericht dat oud-Tweede Kamerlid Frans Jozef van der Heijden en zijn vrouw Gonnie van der Heijden-van der Eerden beiden vorige week, na een huwelijk van ruim 53 jaar, zijn overleden. 

In de rouwadvertentie schreven zij zelf dat de discussie over een zelfgekozen levenseinde wat hen betreft onvolledig is. ‘Voor samen afscheid nemen is in die discussie helemaal geen plaats alsof - in ons geval 53 jaar - samenleven in voor- en tegenspoed, maar vooral in liefde en geluk, dan geen gewicht meer in de schaal legt bij de vraag dat leven ook samen te mogen beëindigen.’ Het CDA heeft met respect van dit indringende, persoonlijke statement kennisgenomen.

Partijvoorzitter Ruth Peetoom herinnert zich Van der Heijden als een hartstochtelijk en authentiek CDA’er. ‘Ik ben diep onder de indruk en ook verdrietig.’ Namens de Tweede Kamerfractie van het CDA reageerde Sybrand Buma: ‘We zijn in onze gedachten bij de nabestaanden en wensen de familie en vrienden veel sterkte.’

Frans Jozef van der Heijden was liefst zestien jaar Tweede Kamerlid voor het CDA, van 1982 tot 1998. Hij was onder meer woordvoerder binnenlandse zaken en politie. Deze periode vormt slechts een deel van een veel langere politieke loopbaan. Zo was Van der Heijden ook lid van de Rotterdamse gemeenteraad van 1970 tot 1978 en, na zijn periode in de Kamer, opnieuw van 1998 tot 2006. Ook was hij, van 1978 tot 1983 vijf jaar lid van Provinciale Staten in Zuid-Holland. Ook Gonnie van der Heijden was politiek actief in Rotterdam.

Van der Heijden was van huis uit journalist. Hij werkte, voordat hij de politiek in ging, als journalist voor dagblad De Stem en later voor De Tijd-De Maasbode. Van 1972 tot 1982 was hij redacteur van De Nederlandse Gemeente, het toenmalig weekblad van de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten).

Het bestuur van het CDA en de CDA-Tweede Kamerfractie wensen hun kinderen, kleinkinderen en anderen die hen lief waren veel sterkte bij het dragen van dit verlies.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.