Het CDA is bedroefd door het overlijden op 22 januari 2019 van haar oud-minister Koos Andriessen. Hij is 90 jaar geworden. Sybrand Buma: “Andriessen heeft in vele jaren een grote staat van dienst opgebouwd, in zowel de wetenschap als de politiek. Wij gedenken hem met groot respect. Partijvoorzitter Ruth Peetoom: “Koos Andriessen was, zo groot en statig als hij was wat betreft zijn postuur, een heel aimabele man. Hij, de bedachtzame en weloverwogen bestuurder, stond zijn mannetje in moeilijke dossiers. Hij sloot als minister van Economische Zaken Nederland aan op letterlijk nieuwe bronnen - in de zestiger jaren op het aardgas, in de negentiger jaren op de glasvezel. Voor het CDA stond hij altijd klaar. Wij missen zijn vriendelijkheid en betrokkenheid."

Koos Andriessen was van 1963-1965 minister van Economische Zaken namens de CHU in het kabinet-Marijnen. Hij was destijds de jongste minister van dit kabinet. Van 1989-1994 bekleedde Andriessen opnieuw de ministerpost op Economische Zaken in het derde kabinet-Lubbers. Daarnaast was hij in de laatste weken van het kabinet-Lubbers III minister van Verkeer en Waterstaat.

Tijdens zijn ministerschap bracht Andriessen verschillende vooruitstrevende nota’s uit over de economie en het bedrijfsleven. Daarbij stond het bevorderen van het ondernemersklimaat altijd voorop. Hij pleitte zeer voor het versterken van de internationale concurrentiepositie en een gezond ondernemingsklimaat in Nederland. Hij was van mening dat de overheid een partner moest zijn van het bedrijfsleven en daardoor de regelgeving zo veel mogelijk moet beperken. Samen met toenmalig premier Ruud Lubbers was hij verantwoordelijk voor de invoering van de omstreden technolease waarbij door middel van een financieel-fiscale constructie noodlijdende bedrijven konden worden geholpen. Daarbij was voor Andriessen het veiligstellen van kennis zeer belangrijk.

Ook was Andriessen een voorstander van meer innovatie in het bedrijfsleven en het milieubeleid. Het bedrijfsleven moest nauw betrokken zijn bij het vormgeven van het milieubeleid, immers milieu-investeringen zouden op de lange termijn leiden tot lagere kosten. Koos Andriessen stond bekend als een geliefd politicus die zich ten volle inzette voor het bedrijfsleven en technologische ontwikkeling. Na zijn periodes als minister bekleedde hij verschillende bestuursfuncties binnen het bedrijfsleven.

Andriessen was Commandeur in de Orde van Oranje Nassau. Het CDA is Koos Andriessen zeer dankbaar voor het vele werk dat hij voor ons land en voor het CDA heeft verricht.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.