11 juni 2016

In Memoriam: Madeleen Leyten

Het CDA is verdrietig om het overlijden van ons oud-Eerste Kamerlid en vicevoorzitter Madeleen Leyten-de Wijkerslooth de Weerdesteyn. Madeleen Leyten was van onschatbare betekenis voor de totstandkoming van het CDA.

Madeleen Leyten was binnen de KVP en het CDA decennialang een bestuurder en denker van grote betekenis. Er was bijna geen commissie voor zeer zware onderwerpen - van het beginselprogram van de partij tot de verkiezing van de partijvoorzitter - waarin zij geen prominente rol speelde. Als Eerste Kamerlid had zij bovendien vele jaren een groot parlementair en politiek gezag. Met haar scherpzinnig juridisch en staatsrechtelijk inzicht was zij een sieraad voor de Senaat, een vrouw bovendien die kabinetten en bewindslieden scherp hield en in haar rol als Eerste Kamerlid de kwaliteit van wetgeving steeds voorop bleef stellen.

Pepcommissie
Dankzij haar grote kwaliteiten en verstand heeft Leyten in de vorming van het CDA gedurende de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw een bijzondere rol gespeeld, veelal achter de schermen en altijd zeer persoonlijk.

Leyten werd midden jaren zeventig voorzitter van de ‘pepcommissie’ van de KVP: een groep van zeven vooraanstaande KVP’ers die zowel de KVP van ‘een spuit vitaminen’ kon voorzien als de uitgroei van het CDA kon versnellen. Het rapport-Leyten van diezelfde commissie schreef ‘[er] dienen twee wegen te worden behandeld: I) het reactiveren van de eigen partij om haar als sterke partner in het CDA te kunnen inbrengen; II) het geven van versnelling aan de organisatorische opbouw van het CDA en het meer gestalte geven aan de politieke profilering ervan.’

‘Iemand als Koningin Wilhelmina’ 
Piet Steenkamp noemde haar en Jan de Koning zijn steunpilaren van de opbouw van het CDA, ‘een geweldige vrouw, iemand als koningin Wilhelmina’. Dit zei Steenkamp niet over iedereen.

Haar karakter en statuur maakten haar volgens Arie Oostlander van het WI ‘een fantastisch mens, volstrekt niet machtsbelust. Het deed haar niks dat ze zo ongeveer alles kon worden’. 

 Madeleen Leyten had voor vele belangrijke politiek-bestuurlijke functies een bijna ideaal profiel, maar zij liet deze aan zich voorbijgaan. Intensief betrokken bij het CDA en bij velen van zijn vertegenwoordigers en verantwoordelijken liet zij hoge posten voor wat zij waren. Het maakte haar niet minder waardevol, karaktervol en invloedrijk in de geschiedenis van onze partij.

De politieke carrière van Madeleen Leyten begon in Noord-Brabant. Vanaf 1970 was ze acht jaar lang Statenlid. Na haar bestuurlijk werk voor KVP en CDA werd ze in 1980 senator, waar ze tot 1987 actief was als woordvoerder justitie. Daarna was ze lid van de Raad van State tot 2002. 

Madeleen Leyten is 80 jaar geworden.

Het bestuur en medewerkers van het CDA en de CDA-fracties in de Eerste en Tweede Kamer wensen haar familie en allen die van haar hielden veel sterkte bij het dragen van dit verlies.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.