23 juni 2022

Inbreng Derk Boswijk bij het stikstofdebat

Het roekeloos leegvegen van hele landbouwgebieden is voor het CDA onbespreekbaar. Dat heeft CDA Kamerlid Derk Boswijk in het debat over de stikstofplannen van het kabinet. Volgens Boswijk kende het debat een valse start, omdat de plannen voor de boeren niet hebben geleid tot duidelijkheid, maar tot grote onzekerheid. ‘zelfs welwillende provincies dreigen nu af te haken’, aldus Boswijk.

Voor de CDA fractie staat de hoofddoelstelling van 50% stikstofreductie niet ter discussie. Wel was Boswijk kritisch op het kaartje met de regionale doelstellingen. Dat kaartje roept meer twijfels op dan dat het antwoorden biedt.

In zijn bijdrage noemde Boswijk zeven punten die vragen om ‘aanpassing, bijsturing of volstrekte helderheid’. Dit gaat onder meer over een duidelijk perspectief voor de PAS melders, voldoende vrijheid voor de pronvincies en mogelijkheid om af te wijken van de KDW waarde.

 

Meer weten over stikstof? Bekijk dan hier de webinar. 

Lees de hele inbreng hier

Bekijk de hele inbreng hier.

Klik hier voor de moties die Derk Boswijk (mede) heeft ingediend.

Bekijk hieronder de interrupties van Derk Boswijk en de reacties van de ministers. 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.