Inbreng Wopke Hoekstra tijdens het debat over het eindverslag van de informateur Tjeenk Willink 
12-5-2021 

Voorzitter, dank aan dhr. Tjeenk Willink voor zijn goede werk. De CDA-fractie steunt de aanbevelingen die dhr. Tjeenk Willink doet. Het is nu tijd te werken aan het definiëren van de grote problemen en uitdagingen die voor ons liggen en waar een volgend kabinet aan zou moeten werken. Het CDA kijkt constructief in de inhoudelijke opdracht van dhr. Tjeenk Willink, en hopelijk vele, zo niet alle partijen, met ons.
 
Nederlanders gingen twee maanden geleden naar de stembus met een opdracht voor ons allemaal. We dragen verantwoordelijkheid richting onze eigen kiezers, maar nog veel meer naar alle Nederlanders. Want waar heeft ons land behoefte aan?
Een eerlijke economie, met alles wat er aan de hand is in de wereld. Hopelijk gaat de economie de komende weken en maanden weer open. Maar herstel zal nodig zijn. Tijdens corona en het herstel na corona, zowel maatschappelijk als economisch.

Een veilige samenleving, met alles wat er aan de hand is op gebied van de georganiseerde misdaad, drugscriminaliteit.
Een betrouwbare overheid, zie alle voorstellen voor een sociaal contract die wij hebben gedaan En dat alles op een manier die rechtvaardig is voor deze en de volgende generatie, zonder dat we hen met een forse rekening opzadelen. Of het nu gaat om hun klimaat, hun overheidsfinanciën of hun veiligheid.
 
Mijn overtuiging was, is en blijft dat mensen in het land de inhoudelijke uitdagingen veel wezenlijker vinden dan wat wij hier bediscussiëren over onze onderlinge verhoudingen. Het formatieproces is tot nu toe met horten en stoten gegaan, maar de winnaars zijn aan zet. Tweede kans.  Het is de afgelopen weken veel gegaan over de bestuursstijl en daar heeft het CDA al meerdere malen ideeën voor naar voren gebracht. Al voor de verkiezingen. Zo hoort het. Anderen gaan daarvoor naar Nieuwsuur. Inmiddels is het 8 weken na de verkiezingen en we moeten aan de slag. We hebben een verantwoordelijkheid om problemen op te pakken, om niet voortdurend met onszelf bezig te zijn of steeds over anderen te spreken.
 
Ik heb eerder weleens gezegd, politici moeten niet teveel willen beloven. Volksvertegenwoordigers moeten het vooral laten zien. En daarvoor heeft de Nationale Ombudsman ons gisteren een terechte schop onder de kont gegeven. Vertrouwen komt te voet en gaat te paard. Laten we daarom stapje voor stapje, en zonder pretenties, onze stinkende best doen om te doen waarvoor we zijn gekozen.

Tijdens het debat diende Hoekstra een motie in die de Tweede Kamer oproept om gezamenlijk te werken aan een nieuw sociaal contract. Het herstel van vertrouwen tussen burger en de politiek is een urgente opgave. Daarin heeft ook de Tweede Kamer zelf een belangrijke rol. In een nieuw sociaal contract moet er in ieder geval aandacht worden besteed aan het serieuzer behandelen van wetgeving en het minder leidend laten zijn van de waan van de dag. Er moet meer oog zijn voor de menselijke maat in wet- en regelgeving, en er moet sprake zijn van een duale houding die bij gaat dragen aan een betere uitvoering van wet- en regelgeving.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.