21 januari 2012

Jacobine Geel presenteert "Nieuwe woorden, nieuwe beelden"

Nieuwe woorden en nieuwe beelden maken CDA-uitgangspunten verstaanbaar voor de samenleving van nu

Erkenning van maatschappelijk initiatief, bescherming van de menselijk waardigheid, versterken van onderlinge verbondenheid en zorg voor natuur en cultuur zijn volgens de commissie Geel  de actieve intenties die schuilen achter de uitgangspunten van het CDA.

De commissie ‘Nieuwe Woorden, Nieuwe Beelden’ onder voorzitterschap van Jacobine Geel heeft op het bijzondere 

partijcongres van 21 januari 2012 haar rapport aangeboden aan partijvoorzitter Ruth Peetoom.

Het rapport is het resultaat van een zoektocht met de partijleden naar hertaling van de uitgangspunten. Na vele discussies, gesprekken en interviews heeft de commissie ervoor gekozen om de vier uitgangspunten niet te vervangen door een nieuwe begrip. Voorzitter Jacobine Geel: ‘Daarmee deden we de uitgangspunten uiteindelijk te kort. We hebben daarom nieuwe woorden en beelden toegevoegd om de actieve intenties die het CDA met haar uitgangspunten heeft weer te geven.’ Deze zijn:

Voor het CDA begint politiek met de erkenning van maatschappelijk initiatief.(gespreide verantwoordelijkheid) Het CDA staat pal voor de rechtstaat als onmisbare voorwaarde voor de bescherming van menselijke waardigheid. (publieke gerechtigheid) Het CDA zet in op betrokken burgers om de onderlinge verbondenheid te versterken. (solidariteit) Vanuit een besef van verbondenheid tussen de generaties voelt het CDA zich geroepen tot zorg voor natuur en cultuur.  (rentmeesterschap)

Uit alle gesprekken kwam volgens de commissie ook duidelijk naar voren dat CDAers politiek actief zijn vanuit een gevoel van compassie met de medemens. Geel: ‘Compassie is geen politiek begrip, maar verwijst naar de drijfveer van CDA-politici en CDA-leden. Het is de reden waarom zij zich druk maken, waarom ze dingen willen veranderen. Dat is het gouden kapitaal van het CDA.’

Partijvoorzitter Ruth Peetoom is enthousiast over rapport: ‘We hebben een permanente opdracht om de uitgangspunten levend te houden. Deze intenties kunnen CDA’ers in het hele land inspiratie bieden bij hun (politieke) taak.’

Download hier het rapport.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.